Hoor­zitting biotech­no­logie bij dieren op donder­dag­avond 24 november


16 november 2005

Het is in Nederland verboden om het genetisch materiaal van dieren te wijzigen en om biotechnologische handelingen bij een dier of embryo toe te passen, tenzij de minister van LNV hiervoor een vergunning afgeeft. Onder het verrichten van biotechnologische handelingen bij dieren wordt het volgende bedoeld: handelingen die nodig zijn om transgene ofwel genetische gemodificeerde dieren te maken. Deze vergunningplicht is geregeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

De Minister van LNV heeft bekend gemaakt dat hij vier vergunningen wil verlenen voor het verrichten van biotechnologische handelingen bij muizen aan het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam, met registratienummer:

RBD0174(J01C). Het betreft onderzoek naar de identificatie van genen betrokken bij de metastasering van borstkanker; RBD0176(J01E). Het betreft het ontwikkelen van modellen voor de studie van progressie en metastasering van huidkanker als model voor kanker; RBD0178(J01G). Het betreft het ontwikkelen van modellen voor huidkanker; RBD0177(J0lF). Het betreft het ontwikkelen van modellen voor borstvlieskanker en longkanker.

Een ieder kan tegen de ontwerpbesluiten gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Bij voldoende belangstelling zal ook een vrij toegankelijke hoorzitting worden georganiseerd over de ontwerpbesluiten, tijdens welke mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht. De aanvrager is hierbij aanwezig. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdagavond 24 november om 19.30 uur in het Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Belangstellenden dienen zich hiervoor tijdens kantooruren en uiterlijk 22 november voor 12.00 uur telefonisch aan te melden (078-6395490) of via Biotechnologie@minlnv.nl. Voor het bijwonen van de hoorzitting is legitimatie verplicht. De ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken worden op verzoek gratis toegestuurd.

Een aantal leden van de Partij voor de Dieren zal de hoorzitting bezoeken en hebben een vooroverleg gepland op dinsdagmiddag 22 november in Amsterdam. Wilt u bij dit vooroverleg aanwezig zijn, meld u dan aan via info@partijvoordedieren.nl. Vermeld als onderwerp s.v.p. "Vooroverleg hoorzitting biotechnologie".

Links: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Besluit Biotechnologie bij dieren, ROAR (overzicht met alle wetteksten die betrekking hebben op dieren)

Gerelateerd nieuws

Dierenbeschermers gecriminaliseerd: Comite Anti Stierenvechten geweerd bij lezing over "schoonheid" stierenvechten

Utrecht, 16 november 2005 - Een tiental vrijwilligers van het Comite Anti Stierenvechten (CAS) was 15 november aanwezig bij c...

Lees verder

Rechter wijst eisen van pluimveesector af: Wakker Dier-campagne "Rem het virus, eet geen kip!" gaat door

De eis in kort geding van de Nederlandse pluimveesector om Stichting Wakker Dier een verbod op te leggen campagne te voeren o...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief