Rechter tikt Bleker op vingers over Morgan


5 augustus 2011

Nu de rechtbank in Amsterdam zich heeft uitgesproken tegen de verhuizing van orka Morgan naar amusementspark Loro Parque op Tenerife wil de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst van het dier. Kamerlid Esther Ouwehand heeft daarom Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Bleker over de gang van zaken bij de vergunningverlening en hoe hij verwacht vervolg te geven aan de uitspraak van de rechter.

Volgens de rechter heeft staatssecretaris Bleker onzorgvuldig gehandeld door de beslissing over de toekomst van het dier over te laten aan het Dolfinarium. De Partij voor de Dieren is blij met de uitspraak van de rechter. Esther Ouwehand: “Staatssecretaris Bleker heeft een flinke tik op zijn vingers gekregen. Dit had hij kunnen voorkomen door gehoor te geven aan de oproep van de Kamer om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken naar de terugkeer van Morgan naar het wild. Maar die motie heeft hij naast zich neergelegd en in plaats daarvan heeft hij eenzijdig de wensen van het Dolfinarium ingewilligd. De rechter oordeelt terecht dat Bleker daarmee nalatig is geweest"
Het kort geding over de toekomst van Morgan was aangespannen door de Orka Coalitie, die zich inzet voor een terugkeer van Morgan naar de zee. Het Dolfinarium, dat in juli een vergunning kreeg van het Ministerie van LNV om orka Morgan te verhuizen, wilde haar overplaatsen naar een amusementspark op het Spaanse eiland Tenerife. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen voor haar welzijn haar terugkeer naar de vrije natuur.

De orka werd in juni 2010 in een slechte conditie opgevist uit de Waddenzee, waarop het dier werd overgebracht naar het Dolfinarium in Harderwijk om aan te sterken. Esther Ouwehand stelde daarover Kamervragen om meer informatie te verkrijgen over de opvang van het dier en de stappen die daarin werden doorlopen. Aanvankelijk was het de bedoeling het dier weer uit te zetten, maar volgens het Dolfinarium was Morgan daarvoor bij nader inzien niet geschikt. De Tweede Kamer nam een motie van Esther Ouwehand aan waarin de regering werd verzocht het Dolfinarium op te dragen de gegevens over orka Morgan openbaar te maken om onafhankelijke wetenschappers over deze beslissing te kunnen laten oordelen. De informatie is tot nu toe echter nog steeds niet openbaar.
De rechter in Amsterdam heeft besloten dat er meer onderzoek moet worden gedaan en dat Morgan in afwachting van de uitkomsten daarvan in het dolfinarium moet blijven met meer ruimte dan ze nu heeft en in gezelschap van dolfijnen. De Partij voor de Dieren is in principe geen voorstander van dolfinaria. Esther Ouwehand stelde daarover onlangs kamervragen naar aanleiding van een nieuwe studie die de ernstige welzijnsproblemen bij dolfijnen in gevangenschap bevestigt. Het welzijn van orka's in amusementsparken is eveneens omstreden. Volgens wetenschappers kunnen orka’s in gevangenschap veel stress ervaren waardoor ze agressief gedrag gaan vertonen. In Loro Parque op Tenerife zijn er dan ook verschillende keren trainers aangevallen door de orka's die er nu wonen. Een orka in het wild legt gemiddeld 128 kilometer per dag af en duikt hij tot 30 meter diep. In gevangenschap is dat niet mogelijk.


Vervolgvragen
over het terugplaatsen van orka Morgan

Vragen over de toekomst van orka Morgan

Vragen over de verhuizing van orka Morgan

Vragen over geheimhouding gegevens van Morgan

Motie voor de garantie dat orka Morgan haar leven niet hoeft te slijten in een amusementspark.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief