Kamer­vragen moeten Freedom naar vrijheid helpen


9 augustus 2011

Na haar bezoek aan ‘Freedom’ –de ooievaar die via marktplaats werd verhandeld en nu vastzit in een opvangcentrum- heeft Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren schriftelijke Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het lot van het dier. Hiermee hoopt Ouwehand niet alleen de vrijlating van deze vogel te kunnen realiseren, maar ook die van zijn lotgenoten.

Het probleem rond de vrijlating van de ooievaar zou zijn dat het dier uit haar ei kwam in een natuurpark in Duitsland, en aldus niet in vrijheid is geboren. Volgens het ministerie is het in zo’n geval verboden een dier vrij te laten. Freedom wordt momenteel opgevangen in ooievaarstation De Lokkerij, een centrum dat gespecialiseerd is in de opvang en verzorging van ooievaars. Het dier kwam daar terecht nadat het door een Belgische handelaar op Marktplaats te koop werd aangeboden. De Nederlandse Jeanet Zwiers vond dat niet kunnen en kocht de verwaarloosde vogel voor 400 euro, met de bedoeling de ooievaar vrij te laten. Ze bracht Freedom onder bij De Lokkerij om aan te sterken. Daar bracht Kamerlid Esther Ouwehand de ooievaar op 4 augustus een bezoek.

Hoewel Freedom inmiddels volgens de experts prima in staat is om zich in het wild te redden, heeft het ministerie geweigerd een ontheffing te verlenen voor de vrijlating van de vogel. Onbegrijpelijk, vindt Esther Ouwehand: “Het is heel droevig dat dit soort regels een obstakel vormen om dieren in de natuur terug te plaatsen,” vindt het Tweede Kamerlid. “We zouden moeten kijken naar de kansen die een dier heeft, in plaats van ons blind te staren op de omstandigheden waarin het is geboren.”

De Partij voor de Dieren is tegen het houden door particulieren van dieren die daarvoor niet geschikt zijn. Daarbij ondernam de partij actie tegen de handel in dieren op internet. De motie van Esther Ouwehand voor een verbod op dieren via internet werd alleen gesteund door GroenLinks. In maart 2010 nam de Tweede Kamer een motie aan over de handel van bedreigde diersoorten op internet. Een jaar eerder zwengelde Kamervragen van de Partij voor de Dieren de discussie aan over illegale handel in dieren op internet.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief