Raad van State haalt streep door onte­rechte lega­li­sering veehou­derij


7 september 2011

De Raad van State heeft geoordeeld dat uitbreidingen van veehouderijen bij natuurgebieden onterecht buiten de vergunningplicht gehouden werden. Dit betekent dat veel van die uitbreidingen nu alsnog bekeken moeten worden op de schadelijke effecten die zij kunnen hebben op de natuur. De Partij voor de Dieren is blij met de uitspraak, die een streep zet door de voortdurende pogingen om de Natuurbeschermingswet op te rekken ten gunste van de veehouderij.

In 2009 is via een snelle invoering van de omvangrijke Crisis- en herstelwet ook de Natuurbeschermingswet ingrijpend veranderd. Via deze truc wilde met name het CDA veehouderijen de kans bieden uit te breiden zonder een vergunningsprocedure te doorlopen. De Partij voor de Dieren was destijds de enige die er consequent op wees dat dit strijdig is met de Vogel- en Habitatrichtlijn; Europese natuurbeschermingsregels die Nederland heeft ondertekend. Ook de Raad van State adviseerde de Kamer toen al de voorgestelde wijzigingen niet over te nemen in de Crisis- en herstelwet. Tegen het advies van de Raad van State in stemden CDA, VVD, PVV, SGP, ChristenUnie en PvdA voor de vergaande uitholling van de Natuurbeschermingswet.

Woensdag bleek dat deze wijziging van de wet inderdaad geen stand houdt bij de hoogste rechter. De Raad van State heeft bepaald dat de vergunningplicht voor veehouderijen in de buurt van beschermde natuurgebieden niet zomaar kan worden afgeschaft. Dit is de zoveelste keer dat de Raad van State een streep haalt door de pogingen van het CDA om de veehouderij meer ruimte te geven. Keer op keer waarschuwen zowel juristen als de Partij voor de Dieren ervoor dat deze beleidswijzigingen in strijd zijn met de wet. Het CDA zet hiermee niet alleen dieren, natuur en milieu op het spel, maar ook de rechtspositie van boeren. Opvallend is dan ook dat boerenbelangenorganisatie LTO steevast steun verleent aan deze voor boeren onzekere koers.

De Partij voor de Dieren vindt dat de regering de Raad van State moet volgen en zo snel mogelijk de Natuurbeschermingswet en de Crisis- en herstelwet moet aanpassen. Esther Ouwehand: “Wij hebben de regering telkens gewezen op het feit dat de Natuurbeschermingswet niet klopt. De uitspraak van de Raad van State bevestigt de noodzaak om de wettelijke bescherming van natuur nu met voorrang te herstellen.”

Lees meer:
Debatbijdrage aan crisis- en herstelwet eerste termijn

Debatbijdrage aan de crisis- en herstelwet tweede termijnBlijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief