Partij voor de Dieren wil spoed­debat over illegale bouw kolen­cen­trale Eemshaven


8 september 2011

De Partij voor de Dieren heeft donderdag een spoeddebat aangevraagd over de kolencentrale in de Eemshaven. De partij wil met staatssecretaris Bleker in debat over de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Reden voor het debat is dat het College van Gedeputeerde Staten van Groningen (GroenLinks, PvdA, VVD en D66) heeft besloten dat de bouw mag doorgaan zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten op de natuur.

De Raad van State heeft 24 augustus geoordeeld dat de natuurvergunning voor de bouw van de omstreden kolencentrale onterecht is verleend. Er is niet voldoende onderzocht wat de effecten van de nieuwe centrale zijn op de flora en fauna van het kwetsbare waddengebied. Gedeputeerde Staten van Groningen besloot dinsdagavond dat de bouw ondanks het ontbreken van de natuurvergunning toch door mocht gaan.

De Partij voor de Dieren is van mening dat daarmee de uitvoering de Vogel- en Habitatrichtlijn in gevaar komt, natuurbeschermingsregels die in Europa ook door Nederland zijn ondertekend. De staatssecretaris van Landbouw is verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze afspraken en moet dus nu naar de Kamer komen om uit te leggen hoe hij om wil gaan de bouw van deze vervuilende centrale. De Partij voor de Dieren wil dat hij de bouw per direct stopzet en de uitspraak van de Raad van State respecteert.

Esther Ouwehand: “De Wadden hebben recht op bescherming, niet op illegale kolencentrales.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief