PvdD woedend over besluit Veerman ophok­plicht voor schar­rel­kippen


15 augustus 2005

De Partij voor de Dieren is geschokt over het besluit van minister Veerman om scharrelkippen verplicht te laten ophokken. Dit besluit is diervijandig, ineffectief en in strijd met Europees beleid.
Het is duidelijk dat de bio-industrie het beleid van de minister dicteert. De ophokmaatregel werd de afgelopen weken bepleit door woordvoerders van de intensieve veehouderij om de aandacht van de explosieve situatie in de Nederlandse intensieve veehouderij af te leiden. De diervriendelijke houderijen wordt de zwarte piet toegeschoven terwijl de problemen veroorzaakt worden door de bio-industrie die naar algemeen wordt aangenomen aan de basis staat van een dreigende pandemie die tientallen miljoenen mensen het leven zal kunnen kosten.

Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Juist de intensieve veehouderij heeft door zijn vele bedrijfskontakten, grootschalige import en export van miljoenen levende dieren over duizenden kilometers, enorme bedrijfs- en dierdichtheid en non-vaccinatiebeleid, een situatie geschapen waar een enkele bedrijfsbesmetting gelijk tot een niet te stoppen epidemie kan leiden (van MKZ, varkenspest en vogelpest). Ook in het deskundigenadvies aan de minister wordt erkent dat de ongekende pluimveedichtheid een ramp vrijwel onafwendbaar maakt bij een uitbraak van vogelgriep. Pas na een ruiming van 30 miljoen kippen kon in 2003 een verdere verspreiding van de vogelpest worden gestopt. Alleen al 2 miljoen kuikens worden dagelijks over Nederlandse wegen versleept van broederij naar mesterij en van mesterij naar slachterij. De AID constateert regelmatig dat de daarbij vereiste hygiene-eisen niet worden nageleefd.
Nog geen 2 maanden geleden stuurde landbouwminister Veerman juichend een persbericht de wereld in dat de Nederlandse veehouderij weer koeien mocht gaan verslepen naar Rusland. De EU subsidieert handel in levende dieren tussen Europese landen en Afrikaanse landen en het Midden Oosten. Vorig jaar verhoogde Veerman de bijdrage van de staat bij een dierziekteuitbraak zodat de bio-industrie minder hoeft bij te dragen. Een explosieve situatie is gecreëerd maar elk dubbeltje dat aan levende export en import, veemarkten en steriele bio-industrie stallen wordt verdiend moet behouden blijven, als het aan dit kabinet ligt. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie kan het vogelgriepvirus dat al tientallen slachtoffers onder mensen maakte in Azië, leiden tot een ramp op wereldschaal. Maar de wijze waarop de intensieve veehouderij en de grootschalige vleesconsumptie een tikkende tijdbom vormen voor de gevreesde pandemie wordt slechts als een gegeven beschouwd. Dus wordt naar cosmetische maatregelen gezocht die daadkracht suggereren maar waarmee de bio-industrie als grootste risicofactor buiten schot blijft. Maatregelen zoals een ophokplicht waarbij de kip en diervriendelijke boeren de prijs betalen en niet de veroorzaker van de problemen: de bio-industrie.

Europese deskundigen gaven onlangs aan een ophokplicht ‘voor de EU zo goed als onbestaand’ te vinden.
Normaliter wordt Europa door Nederland misbruikt als alibi bij elke door het kabinet genomen afzwakking van het Nederlandse dierenwelzijnsbeleid (zoals de rücksichtlose ruimingen van miljoenen vogels in 2003). Maar nu Europa nu eens géén ruimte ziet voor de dieronvriendelijke ophokplicht, schuift Minister Veerman Europa gewoon opzij.

De PvdD pleit voor extra monitoring (vergelijk: slecht één maal per jaar viruscontrole in de bio-industrie t.o.v. vier maal per jaar in de scharrelsector!), vermindering van transporten tussen bedrijven tot een absoluut minimum, stopzetting van levende lange afstandstransporten van dieren, het verbieden van veemarkten, maximale benutting van inentingsmogelijkheden en ontrafeling van de meest veedichte gebieden van Nederland.

Stichting Wakker Dier heeft vandaag aangekondigd het besluit in een juridische procedure aan te vechten.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief