Levende dieren regel­matig geslacht­offerd in militaire trai­ningen: PvdD dringt aan op vervanging


5 september 2005

Naar aanleiding van de protestbrief van de Partij voor de Dieren over het doden van konijnen tijdens een overlevingsoefening van militairen in de Ardennen, schrijft minister Kamp van Defensie dat zich hierbij ‘geen onregelmatigheden hebben voorgedaan’. Dit hebben althans de militairen verklaard die aan het doden van de konijnen hebben meegedaan.

Volgens Kamp hebben de militairen tijdens de oefening eerst een theorieles over het slachten van ‘levende have’ gekregen, waarna ze de zojuist ontvangen instructie zelf in praktijk moesten brengen.

De Partij voor de Dieren meent dat het antwoord van Kamp duidelijk aantoont dat onzorgvuldig wordt omgegaan met het doden van dieren. De partij acht het ontoelaatbaar dat mensen na een enkele theorieles zelf dieren moeten gaan doden.

De Partij voor de Dieren dringt er daarom bij de minister op aan het doden van levende dieren te vervangen door een langdurige training op namaakdieren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief