Dieren bedreigd door film­plannen Verhoeven


10 augustus 2005

Amsterdam, 11 augustus 2005 - Partij voor de Dieren vraagt Dienst Landelijk Gebied af te zien van opblazen boerderij in stiltegebied. De Partij voor de Dieren heeft in een brief aan de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Noord-Brabant gevraagd af te zien van het laten ontploffen van een boerderij in een stiltegebied in de Biesbosch als decor voor de speelfilm Zwartboek van Paul Verhoeven.

Insiders melden dat de leegstaande boerderij en de bijbehorende stallen inmiddels het leefgebied geworden zijn van onder meer een beschermde kerkuil, zwaluwen, een bunzing, een hermelijn, vleermuizen en andere dieren die met het laten ontploffen van de boerderij gevaar lopen.

Het ironische is dat de boerderij ligt in een stiltegebied en nationaal park en dat er een sloopvergunning is afgegeven juist om het terrein bij de boerderij terug te geven aan de natuur. Het daaraan voorafgaande vuurwerk louter om de opname van een speelfilm mogelijk te maken is ronduit strijdig aan die doelstelling.

De Partij voor de Dieren vraagt in haar brief hoe medewerking aan de opnamen in het stiltegebied en aan de ontploffing zich verhoudt tot de naleving van de Flora- en faunawet en of er een milieueffectrapportage gemaakt is van de gevolgen van de activiteiten van de filmploeg.

Tevens vraagt de partij of het past binnen de doelstellingen van het Nationaal Park in het bijzonder het betreffende stiltegebied (waar bijvoorbeeld autoverkeer verboden is en zelfs fotojournalisten worden geweerd “omwille van de rustâ€) om medewerking te verlenen aan verstorende activiteiten als de opname van een speelfilm die met grootschalige verwoesting gepaard gaat.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief