PvdD wil succes ‘Blijf van mijn Dier’ landelijk voort­zetten


17 december 2015

De Partij voor de Dieren wil dat het IFAW-project ‘Blijf van mijn Dier’ landelijk ingevoerd wordt. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg vraagt het kabinet hierover in gesprek te gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het IFAW. Een pilot van dit project met vrouwenopvang Kadera is erg succesvol verlopen.

‘Blijf van mijn Dier’ is een project van International Fund for Animal Welfare (IFAW) waarbij de huisdieren van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, tijdelijk in gastgezinnen worden opgevangen, zodat de vrouwen een veilig onderkomen bij een vrouwenopvang kunnen zoeken. Uit onderzoek blijkt dat 41 procent van de vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld hun vlucht naar een veilige opvang uitstellen vanwege hun huisdier, waardoor ze in sommige gevallen tot wel een jaar langer in een onveilige situatie blijven. Het is op dit moment niet toegestaan een huisdier mee te nemen naar de vrouwenopvang.

Tijdens een pilotjaar van ‘Blijf van mijn Dier’, in samenwerking met vrouwenopvang Kadera, zijn 33 huisdieren opgevangen. De Partij voor de Dieren wil dat dit project wordt uitgebreid naar alle gemeenten met vrouwenopvangcentra, omdat het zowel vrouwen als huisdieren een uitvlucht uit geweld biedt. Frank Wassenberg heeft hiertoe vandaag een motie ingediend. Wassenberg: “Bij huiselijk geweld zijn dieren ook vaak slachtoffer, als onderdeel van een cirkel van geweld. Geweld tegen dieren kan een opstap zijn voor geweld tegen mensen, maar ook kunnen slachtoffers van misbruik en geweld worden gechanteerd, doordat de dader het huisdier bedreigt.

Voortrekkersrol
Om tot een verantwoorde uitbreiding van het project te komen, is goede coördinatie tussen de verschillende partijen noodzakelijk. Vanuit de vrouwenopvang moet meer aandacht komen voor de opvang van huisdieren. Al tijdens het eerste telefonische gesprek moet besproken worden of er huisdieren aanwezig zijn en welke opvangmogelijkheden vrouwen hebben. Vanuit gemeenten moet in overleg met het IFAW gekeken worden hoe de opvang van dieren gestimuleerd zou kunnen worden. Met zijn motie roept Wassenberg de minister op hierin een voortrekkersrol te spelen en het gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en IFAW hierover aan te gaan.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief