Marianne Thieme leidt Kamer­de­le­gatie klimaattop Parijs


9 december 2015

Marianne Thieme leidt deze week de Tweede Kamerdelegatie die de klimaattop in Parijs bezoekt. Onder leiding van de PvdD-fractievoorzitter spreekt de delegatie met de Nederlandse regering, maatschappelijke organisaties, buitenlandse parlementariers en het bedrijfsleven over de voortgang in het onderhandelingsproces voor een nieuw klimaatakkoord.

De Kamerdelegatie is dinsdag aangekomen in Parijs om de laatste en spannendste fase van het onderhandelingsproces te observeren. De Kamerleden zullen zich in Parijs vooral laten informeren over hoe op internationaal niveau afspraken worden gemaakt over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en over het aanpassen aan klimaatverandering. De informatie wordt door de Kamerleden gebruikt voor de debatten die na de klimaattop zullen volgen met het kabinet.

De Kamerleden bezoeken ondermeer het Nederlandse paviljoen, waar ze de staatssecretaris voor milieu, ambtenaren en klimaatdeskundigen spreken. Daarnaast bekijken ze het volledig CO2-neutraal gebouw Halle Pajol in Parijs. Ook zijn er veel lezingen en workshops over kwesties als ontbossing, CO2-beprijzing, de impact van landbouw op het klimaat en klimaatfinanciering.

Klimaatprobleem vooral op ons bord
Marianne Thieme heeft aan de vooravond van de klimaattop premier Rutte tijdens het klimaatdebat in de Kamer opgeroepen om het taboe van de vleesproductie en –consumptie te doorbreken. Ondanks dat de veehouderij van alle energieverbruikendeindustrieën in de wereld de nummer 1 veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen is, focussen het klimaatdebat en de klimaattop zich met name op energievraagstukken. Marianne Thieme: "We kunnen veruit de snelste klimaatwinst boeken door in te zetten op een meer plantaardig voedselpatroon en een duurzame landbouw. Het nieuwe klimaatakkoord zal echter geen afspraken bevatten over de reductie van broeikasgassen in de landbouw. Een grote omissie."

Blog van Marianne Thieme vanaf de klimaattop
Woensdag

'Na een voorspoedige treinreis zijn we gistermiddag aangekomen op de VN-Klimaatconferentie in Parijs. De locatie is Le Bourget, een enorm congrescentrum, 15 kilometer ten noordoosten van de stad. Na een warm ontvangst in het Nederlandse delegatiekantoor, trekken we er die middag op uit om bij verschillende paviljoens langs te gaan waar landen laten zien hoe zij klimaatverandering te lijf gaan en een aantal van ons woont die middag een side-event bij over het tegengaan van ontbossing en duurzame landbouw. Het is goed om te zien dat de focus gericht is op concrete klimaatmaatregelen. Dat zien we ook vandaag als we in de zogeheten Climate Generations Areas langs tal van stands van ngo's lopen. Onderweg erheen trekken de bomen die wind opvangen, en daarmee energie opwekken, veel aandacht van de conferentiegangers.

Iedere dag krijgen we een briefing van staatssecretaris Dijksma over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen. De staatssecretaris vervult een belangrijke rol in 1 van de vier ministriele onderhandelingsgroepen die sinds zondagmiddag het werk van de ambtelijke onderhandelaars hebben overgenomen. Namens de EU onderhandelt zij namelijk in de werkgroep die zich over klimaatfinanciering buigt. Gistermiddag vertelde ze ons dat de sfeer in de onderhandelingen constructief is maar dat over een groot aantal punten ministers nog een knoop moeten doorhakken. Een spannend nieuw moment in de onderhandelingen.'

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief