PvdD wil parle­men­taire enquête naar falend toezicht op veehou­derij


12 juni 2019

De Partij voor de Dieren wil een parlementaire enquête naar het toezicht op de veehouderij en vleessector in Nederland. Eerder al bleek de NVWA structureel te falen in het toezicht in slachthuizen en bij veehouderijen: nu blijken er ook exportvergunningen te worden afgegeven voor dieren die te ziek of zwak zijn voor transport. RTL Nieuws bracht dit nieuws vandaag naar buiten, naar aanleiding van informatie die Animal Rights boven tafel heeft weten te krijgen.

Het gaat om honderden dieren - varkens en koeien - met wonden en abcessen, die door de pijn nauwelijks meer kunnen lopen. In Nederland gaf de NVWA toestemming voor het transport, maar in België en Duitsland constateerden de toezichthouders bij aankomst in het slachthuis dat de dieren veel te zwak waren om te mogen worden vervoerd. Esther Ouwehand: “Nederlandse boeren en handelaren zetten ernstig zieke dieren systematisch op transport naar het buitenland. De NVWA staat erbij, kijkt ernaar en zet nota bene een krulletje voor akkoord.”


Landbouwminister Schouten reageert verbaasd op deze misstanden. “De reactie van de minister is verbijsterend”, vindt Ouwehand: al jaren verschijnt het ene rapport na het andere waaruit blijkt dat er sprake is van grootschalige wetteloosheid in de veesector en dat het toezicht door de NVWA niet deugt. Het ministerie was hier dus allang van op de hoogte, maar koos ervoor de noodkreten te negeren.

Dankzij de vasthoudendheid van een klokkenluider moest staatssecretaris Dijksma, de voorganger van minister Schouten, in 2013 toch toegeven dat de handhaving door de NVWA verre van op orde is - onder andere door een te grote verwevenheid van toezichthouders met de veesector zelf. Een effectieve aanpak bleef echter – opnieuw- uit.

Ouwehand: “De wetteloosheid in de veesector moet dringend worden aangepakt. De Partij voor de Dieren wil dat boeren, handelaren en transporteurs die zich niet aan de regels houden hun vergunning inleveren. De NVWA moet dringend op de schop en er moet een parlementaire enquête komen naar het jarenlange falende toezicht op de veesector.”

Lees hier de bijdrage van Esther aan het debat op 23 april over de NVWA.