'Ons geld­systeem moet demo­cra­ti­scher en trans­pa­ranter'


Ronde­ta­fel­ge­sprek op initi­atief van PvdD over kritisch rapport 'Geld en Schuld'

13 juni 2019

Op initiatief van de Partij voor de Dieren, en in samenwerking met het CDA, heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over ons geldstelsel. De aanleiding voor de bijeenkomst was het kritische rapport 'Geld en Schuld' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De kritiek richt zich onder meer op het probleem van geldschepping en marktwerking in de bancaire sector. De Partij voor de Dieren deelt deze systeemkritiek. Geldschepping zou geen privilege moeten zijn van private banken maar een publieke taak.

"Er zitten structurele weeffouten in ons geldstelsel. Banken nemen een unieke en daarmee oneerlijke positie in ons geldstelsel in. Er moeten onderzoeken komen hoe we tot een democratischer en transparanter geldstelsel kunnen komen", zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan, die voorzitter was van het rondetafelgesprek.

Een van de inzichten van de hoorzitting was dat Nederlandse burgers de vrijheid moeten krijgen om hun geld risicoloos te stallen. Van Raan: "Weinig mensen weten dat wanneer ze geld op een bank zetten, de bank met dat geld risicovol investeert. Daarnaast zijn banken simpelweg commerciële bedrijven met een winstoogmerk, terwijl diezelfde banken voor de maatschappij cruciale nutsfuncties vervullen. Een scheiding van taken is een cruciale stap om ons geldstelsel veiliger en eerlijker te maken."

In de hoorzitting kregen vertegenwoordigers uit de academische wereld, de bancaire sector en het maatschappelijk middenveld de gelegenheid om hun zegje te doen. Bij die laatste groep kwamen ook de initiatiefnemers van stichting Ons Geld aan het woord, een burgerinitiatief dat al jarenlang zeer kritisch is op ons geldstelsel. Ook het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money was in dit blok van sprekers kritisch op het huidige geldsysteem. Ons Geld en Follow the Money riepen onomwonden op tot het beginnen met experimenteren met ons geldstelsel.

Meer weten over dit onderwerp? Lees hier onze bijdrage aan het debat over het burgerinitiatief Ons Geld. En hier de bijdrage aan het debat over tien jaar financiële crisis.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil parlementaire enquête naar falend toezicht op veehouderij

De Partij voor de Dieren wil een parlementaire enquête naar het toezicht op de veehouderij en vleessector in Nederland. Eerde...

Lees verder

Pappen, nathouden en in de benen houden van veeindustrie

Nadat landbouwminister Schouten in september haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw ontvouwde, kwam zij gister...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief