PvdD: verwijder ISDS-clausules bestaande vrij­han­dels­ver­dragen


9 april 2015

De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om alle bestaande vrijhandelsverdragen waar Nederland partij in is open te breken en de ISDS-clausules hieruit te verwijderen. In Nederland gevestigde multinationals gebruiken deze clausules om geld te claimen bij landen die in hun ogen beperkende regels opstellen om bijvoorbeeld het milieu of de volksgezondheid te beschermen. Marianne Thieme ziet dat dit de democratie en de rechtstaat ondermijnt en vindt dat het kabinet hier een einde aan moet maken.

De Partij voor de Dieren vindt dat elk land wetten en regels moet kunnen opstellen zonder claims van grote multinationals te hoeven vrezen. Een rechtssysteem mag niet buiten spel worden gezet door een arbitragecommissie waarbij alleen arbiters beslissen over claims van multinationals. Daarom wil de partij dat het kabinet de lopende handelsverdragen herziet en de bestaande ISDS-clausules verwijdert.

ISDS is een zeer omstreden wijze van geschillenbeslechting, die door de onderhandelingen over TTIP – een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS – steeds meer weerstand oproept. ISDS is echter al onderdeel van de meeste van de 98 handelsverdragen die Nederland met andere landen - bijna uitsluitend ontwikkelingslanden – heeft afgesloten. Bedrijven maken volop gebruik van de ISDS-clausule in deze verdragen: Nederlandse bedrijven staan met 61 claims op een tweede plaats in de internationale claim top 5. Daarbij gaat het vaak om claims van multinationals tegen ontwikkelingslanden die bijvoorbeeld milieuwetgeving opstellen.

Marianne Thieme heeft vandaag een motie ingediend waarin zij het kabinet vraagt om deze handelsverdragen op te breken en de ISDS-clausules daaruit te verwijderen. Ook vraagt zij een overzicht van claims door Nederlandse bedrijven sinds 2000, met daarin opgenomen de regels die tot de claims leidden en zowel de geëiste als de toegekende bedragen.

Marianne Thieme: “Het is onbegrijpelijk dat we enerzijds via ontwikkelingshulp landen financieel ondersteunen en anderzijds via onze handelsverdragen ervoor zorgen dat deze landen bakken met geld moeten betalen aan Nederlandse bedrijven omdat deze landen het milieu proberen te beschermen.

De PvdD wil ook dat het kabinet gaat optreden tegen treaty shopping, waarbij brievenbusfirma’s van multinationals zich alleen in Nederland vestigen om gebruik te maken van bepalingen in onze vrijhandelsakkoorden.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Wie stuit de mest- en melktsunami?

Gepubliceerd op Joop.nl op 5 april 2015 Er dreigt een dijkdoorbraak op het gebied van melk- en mestoverschotten en met het v...

Lees verder

PvdD wenst Urgenda succes met Klimaatzaak

De Partij voor de Dieren wenst Urgenda heel veel succes met de Klimaatzaak die vandaag voor de rechter ligt. Urgenda heeft de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief