PvdD vraag Prins Willem Alexander in open brief af te zien van verdere drijf­jacht


29 december 2002

De Partij voor de Dieren heeft Prins Willem Alexander in een open brief opgeroepen te stoppen met de hobbyjacht. Directe aanleiding vormde deelname van Prins Willem Alexander aan de drijfjacht op hazen en fazanten, kort voor Kerst in Zeeuws Vlaanderen. In de open brief trekt de PvdD een parallel met de zwijnendrijfjacht door het Hof die pas na jaren van grote maatschappelijke kritiek beëindigd werd.

In haar vandaag aan de Kroonprins verzonden brief schrijft de PvdD o.m.: "Na jaren van kritiek op de wijze waarop u met familie en vrienden de drijfjacht beoefende in het Kroondomein Het Loo te Apeldoorn, waarbij in groepen gejaagd werd op kunstmatig bijgevoerde populaties, werd afgelopen jaar bekendgemaakt dat de drijfjacht op Het Loo zou worden afgeschaft. De website meldt daarover o.m.: "Het noodzakelijke afschot van het wild zal geschieden door individueel opererende jagers zoals voorzien in het voorstel Flora- en Faunawet. Er zal niet in groepen worden gejaagd en er zal geen drijfjacht meer plaatshebben."

Hoewel wij van mening zijn dat het voor het plezier doden van dieren een weinig koninklijke aangelegenheid is, en wij met spijt kennis hebben genomen van uw herhaalde vergoelijkingen van de drijfjacht op wilde zwijnen, waren wij verheugd dat u toch tot het inzicht gekomen bent dat drijf- en drukjacht vormen van jacht zijn die niet in natuurgebieden als Het Loo thuishoren.

Groot was onze verbazing echter toen wij vernamen dat u deze maand deelnam aan een drijfjacht op de jachtterreinen van Baron K.J.A. Collot d’Escury in Oost Zeeuws Vlaanderen, voorheen ook het jachtterrein van uw grootvader ZKH Prins Bernhard. De drijfjacht in dit gebied, in het verleden niet zelden op handtamme, kennelijk uitgezette fazanten, heeft weliswaar geen betrekking op wilde zwijnen maar op zogeheten kleinwild, maar het valt moeilijk in te zien waarom kleinwild niet gevrijwaard zou moeten worden van de afschuwelijke drijfjacht, waar dat voor wilde zwijnen na vele jaren van zware maatschappelijke kritiek wel gebeurd is."

In haar brief verwijst de PvdD naar de coverstory in de Daily Mirror van 27 december, waaruit blijkt dat Koningin Elisabeth aan de Prinsen Charles, William en Harry gevraagd heeft de vossenjacht op te geven. Een Britse hoffunctionaris werd in de krant als volgt geciteerd: "De prins loopt het risico onherstelbare schade aan zijn reputatie toe te brengen als hij tegen de wil van het volk ingaat". De PvdD hoopt dat de discussie in het Britse vorstenhuis, de rol van de Kroonprins bij de kerstjacht te Kloosterzande en het besluit de drijfjacht op wilde zwijnen te stoppen aanleiding zullen vormen de deelname van de Kroonprins aan de hobbyjacht opnieuw in heroverweging te nemen. Er is geen enkele legitimatie om dieren louter en alleen voor het plezier te doden. Beheersargumenten snijden wetenschappelijk gezien niet of nauwelijks hout en zouden ze dat wel doen dan valt niet in te zien waarom leden van de koninklijke familie zich in drijfjachten met dergelijk "beheer" bezig zouden moeten houden.

De Partij voor de Dieren schrijft verder in haar brief dat ze zich in en buiten het parlement zal inzetten voor vergaande inperking van de hobbyjacht. Verder spreekt de partij de hoop uit dat Prins Willem Alexander, in zijn voorbeeldfunctie als Kroonprins niet dergelijke aanscherpingen zal afwachten, maar vooruitlopend op die mogelijkheid, zelf zijn conclusies trekt over de beoefening van deze zeer dieronvriendelijke hobby die slechts door weinig Nederlanders beoefend of goedgekeurd wordt.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren voelt zich bestolen door Raad van State

De Partij voor de Dieren voelt zich bestolen door de uitspraak van de Raad van State van vandaag die bepaalt dat de uitsluiti...

Lees verder

Verkiezingscampagne PvdD in volle gang

In het kader van de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren zal dominee Hans Bok kandidaat-kamerlid voor de PvdD ver...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief