Consument is niet gebaat bij water­kippen in het schap


25 juni 2007

Den Haag, 26 juni 2007- Kippenvlees kan soms tot wel 35% water bevatten. Vlees wordt geïnjecteerd met een mengsel van water en eiwitten. Zonder de eiwitten blijft het water namelijk niet hangen in het vlees. Bedrijven gebruiken hiervoor ook varkenseiwitten uit slachtafval van varkensvlees. De Partij voor de Dieren heeft vandaag kamervragen gesteld om te achterhalen of de minister deze praktijken wenselijk vindt. Mede doordat het verkopen van water als kippenvlees er voor zorgt dat het prijsverschil met duurzame alternatieven zoals scharrelkippen en biologische kippen extra groot wordt.

De Partij voor de Dieren vraagt de minister of zij bereid is de voorlichting over het injecteren van water in kippenvlees te verbeteren zodat consumenten weten wat zij kopen. Het injecteren wordt vooral gedaan om de prijs van kippenvlees laag te houden en de winst van kippenslachterijen te verhogen. De Partij voor de Dieren pleit voor goede informatie over de productiewijze van voedsel zodat consumenten zodat ze ook kunnen kiezen voor duurzaam voedsel.

Kamervragen:

 1. Kent u het bericht ‘Britten briesen om natte Nederkippen’ (Metro, 26 juni 2007)?
 2. Kunt u aangeven of Nederlandse pluimveevlees producenten volgens de EU regels werken wat betreft de richtlijnen voor het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen? Zo ja, kunt u aangeven hoe 63.000 ton geïnjecteerd kippenvlees met verkeerde etiketten op de Engelse markt terecht heeft kunnen komen en welke maatregelen u gaat nemen om deze misdadige praktijken te voorkomen? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om te garanderen dat pluimveevlees producenten zich houden aan de Europese regels?
 3. Kunt u aangeven welke belangen de Europese Unie heeft bij het toestaan van het injecteren van water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen en waarom zij hiervoor richtlijnen heeft geïmplementeerd?
 4. Kunt u aangeven wat in Nederland het maximum toegestaan percentage water in kippenvlees is en hoe dit maximum percentage is bepaald?
 5. Kunt u aangeven wat de reden en het nut is van het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen?
 6. Kunt u aangeven wat het belang van de consument is bij het kopen van kippenvlees wat is geïnjecteerd met water? Kunt u aangeven wat daarbij de meerwaarde is ten opzichte van kippenvlees zonder water?
 7. Kunt u aangeven of u de verkoop in Nederland van kippenvlees met water wenselijk acht en kunt u aangeven waarom?
 8. Kunt u aangeven of in Nederland een verplichting bestaat tot het vermelden van waterpercentages op het etiket? Zo ja, wie controleert of dat daadwerkelijk gebeurt en of de vermelde percentages juist zijn? Zo neen, bent u voornemens deze verplichting in te voeren?
 9. Deelt u de mening dat consumenten betere keuzes kunnen maken als ze weten wat ze kopen? Zo ja, op welke wijze wilt u consumenten beter op de hoogte stellen van de aanwezigheid van toegevoegd water in kippenvlees en ziet u dit als een taak van de overheid? Zo neen, waarom niet?
 10. Kunt u aangeven op welke wijze de consument beschermd wordt tegen de verkoop van kippenvlees met hoeveelheden toegevoegd water die het maximum percentage overschrijden?
 11. Acht u deze bescherming van consumenten tegen kippenvlees met teveel toegevoegd water voldoende? Zo ja, op welke wijze en hoe wordt dit gecontroleerd en welke resultaten hebben deze controles de afgelopen vijf jaar opgeleverd? Zo neen, op welke wijze gaat u de controle verbeteren en binnen welke termijn?
 12. Deelt u de mening dat het inspuiten van water in kippenvlees of het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen misleidende activiteiten zijn die de vleesindustrie veel geld opleveren omdat zij consumenten water als vlees verkopen en consumenten vaak niet op de hoogte zijn van het toegevoegde water? Zo ja, op welke wijze gaat u consumenten beschermen tegen misleidende of ontbrekende informatie over water in kippenvlees en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u aangeven of en hoe consumenten kunnen controleren of het door hun gekochte kippenvlees water bevat en in welk percentage?
 13. Deelt u de mening dat consumenten beter beschermd moeten worden tegen kippenvlees met water? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn?
 14. Is het waar dat aan biologisch kippenvlees geen water toegevoegd mag worden? Zo ja, deelt u de mening dat hierdoor het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar kippenvlees erg groot is en dat daardoor oneerlijke concurrentie plaatsvindt? Zo neen, wat is het maximum percentage water dat aan biologisch kippenvlees mag worden toegevoegd en vindt u dat aanvaardbaar?
 15. Deelt u de mening dat het toevoegen van water aan kippenvlees de prijs van kippenvlees kunstmatig laag houdt en dat dit onnodige concurrentie barrières opwerpt voor meer duurzame producten waarbij geen water wordt geïnjecteerd?
 16. Is het waar dat het toevoegen van water in kippenvlees alleen mogelijk is als in dit water eiwitten worden opgelost? Zo ja, kunt u aangeven of u het bijmengen van eiwitten in het water wenselijk vindt en waarom? Zo neen, welke andere toevoegingen zijn nodig om water te kunnen injecteren in kippenvlees en zijn deze toevoegingen van dierlijke oorsprong?
 17. Is het waar dat hiervoor ook varkenseiwitten worden gebruikt; vaak afkomstig uit slachtafval of uit de productie van varkensvlees?
 18. Kunt u aangeven of u het wenselijk acht dat varkenseiwitten worden toegevoegd aan het water dat in kippenvlees terecht komt? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u dit aanpakken en binnen welke termijn?
 19. Kunt u aangeven hoe consumenten die geen varkenseiwitten willen of kunnen eten zich kunnen beschermen tegen varkenseiwitten in kippenvlees?
 20. Deelt u de mening dat de aanwezigheid van varkenseiwitten in kippenvlees verboden zou moeten zijn? Zo ja, wanneer gaat u dit verbod implementeren? Zo neen, waarom niet?

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief