Neder­landers op de bres voor de bij


12 maart 2015

Uit peiling door Ipsos blijkt dat 75% van de Nederlandse bevolking voor een verbod op bijendodende pesticiden is. Onder aanvoering van Esther Ouwehand sprak een Kamermeerderheid zich vorig jaar al uit voor een totaalverbod op bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Dit gif is gevaarlijk voor bijen en andere bestuivers zoals hommels en draagt bij aan de massale bijensterfte. Het kabinet heeft deze moties tot nu toe niet willen uitvoeren.

De oproep van de Partij voor de Dieren om deze moties snel om te zetten in beleid krijgt veel steun uit de samenleving. In een paar dagen tijd hebben al ruim 18.000 mensen staatssecretaris Dijksma van Landbouw opgeroepen om de bijen te beschermen en de voor hen gevaarlijke neonicotinoiden te verbieden. Deze actie volgt op een eerdere petitie van Avaaz, die nu al door 65.000 mensen is ondertekend. Nu stelt Avaaz mensen in staat om een email aan Dijksma te sturen, om haar op te roepen snel in actie te komen om de bijen te redden. Als u zelf ook een mail aan Dijksma wilt sturen, kan dat hier.

Uit het onderzoek van Ipsos, dat op verzoek van Greenpeace is uitgevoerd, blijkt dat slechts 11% van de Nederlandse bevolking tegen een dergelijk verbod zou zijn. Ook onder stemmers van de VVD, PVV en CDA is er brede steun voor een stop op deze landbouwgiffen.

Gifverslaving
Nederland staat in de top 3 van landen met het hoogste gifgebruik per hectare. De natuur en de volksgezondheid ondervinden daar ernstige schade van. De politiek heeft milieuvervuiling door landbouw heel lang genegeerd. Met de opkomst van de PvdD en haar aanjaagfunctie zijn de verhoudingen gekanteld. Waar het landbouwblok altijd de baas was, is onder aanvoering van de Partij voor de Dieren de zorg over het hoge gifgebruik in de Nederlandse landbouw de afgelopen jaren gegroeid in het parlement. Met als voorlopig hoogtepunt dat een meerderheid van de Tweede Kamer voorstellen heeft gesteund om een aantal zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te weren van de akkers en de schappen: neonicotinoïden, glyfosaat, schimmelbestrijders en het grondontsmettingsmiddel metam-natrium. Esther Ouwehand: “De Kamer is duidelijk: volksgezondheid en milieu gaan boven de economische belangen van gifproducenten. Hier geldt dus het voorzorgsbeginsel. De regering heeft de wettelijke mogelijkheden om het voorzorgsbeginsel toe te passen onvoldoende verkend en voerde de moties daarom niet uit”.

Actieplan
Staatssecretaris Dijksma veschool zich eerder achter EU-regels die haar geen ruimte zouden bieden om de neonicotinoïden van de markt te halen. De Partij voor de Dieren verzet zich daartegen: er zijn voldoende juridische mogelijkheden om de wens van de bevolking en het parlement uit te voeren en de gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Esther Ouwehand heeft de staatssecretaris daarom een actieplan aangeboden waaruit blijkt dat het weldegelijk mogelijk is om tegen deze pesticiden op te treden en massale bijensterfte te voorkomen. De staatssecretaris had toegezegd voor 1 maart op dit plan te reageren, dus de Partij voor de Dieren verwacht haar antwoord elk moment te kunnen ontvangen. Het zaai- en spuitseizoen staat voor de deur, dus dit is het juiste moment om het verbod in te laten gaan.