PvdD stelt vragen over Nieuw­koopse koehandel in ‘stik­stof­ruimte’


8 januari 2021

“Éérst de natuur herstellen, dan pas kijken of er in ‘stikstofruimte’ gehandeld kan worden,” vindt Kamerlid Frank Wassenberg. Hij stelt kritische vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het plan van Nieuwkoopse boeren om hun 'stikstofruimte' te verkopen aan de haven van Rotterdam.

De Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland zuchten onder een dikke deken van stikstof, waardoor verschillende soorten natuur, zoals het veenmosrietland, bedreigd worden. “Voor dit habitattype is de veilige bovengrens voor stikstofneerslag 714 mol/ha/jaar. Maar gemiddeld zit Nederland op een stikstofneerslag van zo’n 1.700 mol/ha/jaar! Zelfs een halvering van de stikstofuitstoot door de Nieuwkoopse veehouderij zou hier dus nog niet genoeg zijn,” aldus Wassenberg.

Toch lijkt minister Schouten van LNV erg positief over het voorstel van de Nieuwkoopse boeren, waarin bedrijven in bijvoorbeeld de haven van Rotterdam technische maatregelen kunnen financieren waarmee de boeren hun uitstoot zouden verminderen. In ruil daarvoor zouden die industriële bedrijven een deel van de ‘stikstofwinst’ mogen innen om zelf weer uit te stoten. “Te gek voor woorden,” zegt Wassenberg, “dit soort boekhoudkundige trucs met stikstof is juist door de rechter verboden. Daarmee werd de basis van het Programma Aanpak Stikstof (de PAS) in mei 2019 weggeslagen. Met deze uitruil van stikstof, zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan, worden dezelfde fouten gemaakt als toen.”

De Partij voor de Dieren wijst erop dat de Europese natuurbeschermingsregels voorschrijven dat bij (zwaar) overbelaste natuurgebieden 100% van de stikstofreductie ten goede moet komen aan de natuur – en dat deze dus niet opnieuw uitgegeven mag worden voor economische activiteiten. Tegelijk roept de partij de minister van LNV op om de Nieuwkoopse boeren geen stroop in de mond te smeren, maar eerlijk te zijn over de grote reductieopgave waar de regio voor staat. Het is daarbij onontkoombaar dat een deel van de veehouders zal moeten stoppen.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Maak ecocide strafbaar

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een initiatiefnota ingediend over het strafbaar stellen van ecocide, oftewel grootscha...

Lees verder

‘Eerste stap in erkenning van ongekende onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan'

“De val van het kabinet Rutte III is onvermijdelijk en een stap naar werkelijke erkenning van het ongekende onrecht dat ouder...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief