PvdD stelt kamer­vragen over opspo­rings- en vervol­gings­beleid mbt dieren­mis­han­deling en -verwaar­lozing


28 januari 2007


Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Justitie, BiZa en LNV

  1. Kent u het bericht ‘Zelfs hun adem stokte’ uit het Algemeen Dagblad d.d. 29-01-07, over een geval van ‘extreme verwaarlozing’ van katten? En het bericht ‘Hond in ademnood’ uit blik op nieuws d.d. 22-01-07 en het bericht ‘Herdershonden in beslag genomen’ Uit de Steenwijker Courant d.d. 20-01-07? En het bericht “AID neemt runderen in beslag” van AgriHolland d.d. 26-01-07? En het bericht “zeer ernstig hondenleed in Gelderland” d.d. 10-01-07 van De Dierenbescherming waarin een geval belicht wordt van malafide hondenhandel en van verwaarlozing van katten in een Schiedams pension?
  2. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen er in 2006 sprake is geweest van proces verbaal wegens verwaarlozing van dieren en in hoeveel gevallen inbeslagname heeft plaatsgevonden? Kunt u ook zeggen in hoeveel gevallen de daders aan de rechter zijn voorgeleid?
  3. Bent u bereid de mogelijkheid te onderzoeken van een langdurig houdverbod voor recidivisten op het gebied van dierenverwaarlozing/mishandeling. Zoja, op welke termijn, zonee, waarom niet?
  4. Bent u bereid in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te bezien of gekomen kan worden tot een meer uniforme wijze van opvang van dieren en gemeentelijke subsidies voor asielen die zich bezighouden met de opvang van zwerfdieren en in beslag genomen dieren?
  5. Bent u bereid een reële, kostendekkende dagvergoeding beschikbaar te stellen voor asielen die inbeslaggenomen dieren opvangen. Zoja, hoe hoog schat u die reële kosten per dier(soort). Zo nee, waarom niet indien vrijwilligersorganisaties het noodzakelijke verlengstuk vormen bij justitiële inbeslagname?

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over illegale grootste legbatterij van Nederland

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaa...

Lees verder

Kamer wil meer openbaarheid en betere registratie dierproeven

Den Haag, 30 januari 2007 – De Partij voor de Dieren heeft vandaag een eerste succes geboekt in de strijd voor een beter Nede...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief