Kamer­vragen over illegale grootste legbat­terij van Nederland


25 januari 2007

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaand wordt maatregelen te treffen tegen een illegale legbatterij met 300.000 kippen, de grootste legbatterij van Nederland. De Raad van State deed haar uitspraak in een door Stichting Wakker Dier aangespannen rechtszaak. In december bleek een door de gemeente Groesbeek verstrekte vergunning voor de tweede keer in strijd met milieuwetgeving.

Buurtbewoners verzetten zich al jaren tegen de gemeente, die weigert op te treden tegen de wetsovertredingen door de pluimveehouder. In december bleek in een bodemprocedure bij de Raad van State dat de gemeente Groesbeek de illegale legbatterijboer al voor de tweede keer veel meer vervuilingsrechten had gegeven dan milieuwetgeving toestaat. De stal voor 300.000 kippen is eind 2001 gebouwd. Stichting Wakker Dier heeft de gemeente sindsdien herhaaldelijk verzocht in te grijpen. Eerder klaagde ook het Openbaar Ministerie de veehouder aan voor grootschalige overtreding van de mestwetgeving.

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over de handhaving van de wet rondom illegale uitbreidingen in de intensieve veehouderij, en wil van de staatssecretaris van VROM weten of hij bereid is de gemeente Groesbeek onder curatele te laten stellen indien geen gevolg wordt gegeven aan de uitspraak van de Raad van State.

  1. Kent u de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaand wordt voor 31-01-07 maatregelen te treffen tegen een illegale legbatterij met 300.000 kippen, de grootste van ons land?
  2. Is het waar dat Stichting Wakker Dier de minister van VROM op 24 juni 2005 al verzocht de gemeente Groesbeek onder curatele te stellen wegens het toen al langdurig bestaan van dezelfde en andere illegale situaties met betrekking tot het gedogen van illegale bio-industrie?
  3. Bent u bereid de VROM inspectie te vragen de gemeente Groesbeek alsnog per direct onder curatele te stellen wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de voorliggende uitspraak van de Raad van State? Waarom wel/niet?
  4. Kunt u aangeven of u bereid bent toe te zien op strengere handhaving bij constatering van illegale uitbreidingen en/of bedrijfsvoering in de intensieve veehouderij?
  5. Kunt u in dat kader ook toezeggen dat u de VROM inspectie zal opdragen toe te zien op het geven van spoedige uitvoering aan de uitspraak van de Raad van State (24-01) waarin de vergunning van een nertsenfokker te Sint Anthonis wordt vernietigd? Waarom wel/niet?

Links:

Persbericht Stichting Wakker Dier
Persbericht Stichting Bont voor Dieren

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief