PvdD: Stel rijkste natuur­ge­bieden koninkrijk nu veilig


2 december 2015

De Partij voor de Dieren wil dat de natuur van Caribisch Nederland veilig gesteld wordt. Marianne Thieme dient hiertoe een amendement in op de begroting Economische Zaken. Met 275 dier- en plantsoorten kent deze natuur de grootste biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden.

De afgelopen 10 jaar heeft Nederland jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Dutch Caribbean Nature Alliance, de overkoepelende organisatie van Caribische natuurparken. Dit geld is geïnvesteerd in een duurzaam verdienmodel; het Natuur Trust Fonds. Vanuit de rendementen van dit fonds kunnen de operationele kosten van het beheer van aangesloten natuurparken worden betaald. Vanaf 2016 vervalt de Nederlandse investering, omdat de afgesproken periode van 10 jaar is verlopen, nog voordat een duurzame inkomstenstroom gegarandeerd is.

De Partij voor de Dieren dient tijdens het debat over het Landbouw- en Natuurdeel van de begroting Economische Zaken, een amendement in om de Nederlandse investering in dit fonds voort te zetten tot het een duurzame inkomstenstroom garandeert in combinatie met een gunstige staat van instandhouding, voor maximaal 10 jaar.

Marianne Thieme: “Investeren in natuur wordt vaak gezien als een dure hobby. Maar uit onderzoek blijkt dat elke door de overheid geïnvesteerde euro in natuur zichzelf ruim terugverdient. Dit is zeker het geval op de Caribische eilanden waar een uniek en vooral duurzaam inkomstenmodel is opgericht, dat als voorbeeld dient voor vele andere landen.

Nieuwe staatssecretaris
De PvdD-fractie debatteert tijdens het begrotingsdebat voor het eerst met de nieuwe staatssecretaris Van Dam. De Partij voor de Dieren is hoopvol over de idealen en daadkracht van de nieuwe bewindsman. Martijn van Dam heeft als Kamerlid de belangen van de natuur altijd bepleit en onlangs in zijn eerste speech als staatssecretaris nog opgeroepen de natuur te bewaken. De Partij voor de Dieren heeft goede hoop dat Van Dam zal vasthouden aan zijn idealen.