PvdD: "Bescherming gezonde dieren centraal stellen bij voorkomen MKZ uitbraak in Nederland"


7 augustus 2007

Den Haag, 8 augustus 2007 - De Partij voor de Dieren pleit voor de inzet van preventieve vaccinatie van dieren tegen Mond- en Klauwzeer (MKZ). Zij vraagt de minister ook sterk in te zetten op de afzet van vlees en zuivel van gevaccineerde dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt dat zij alles op alles zal zetten om het doden van gezonde dieren te voorkomen als MKZ in Nederland uitbreekt. In haar brief aan de kamer geeft de minister aan dat zij noodvaccins heeft besteld, maar dat haar besluit om te vaccineren daarmee nog niet is genomen.

Op vrijdag 3 augustus werd bekend dat er op een boerderij in Engeland MKZ is uitgebroken. In Nederland worden vandaag 150 bedrijven gecontroleerd die de laatste twee maanden dieren vanuit Engeland hebben aangevoerd. Het vervoersverbod blijft voorlopig gehandhaafd. De Partij voor de Dieren wil dat de minister aangeeft wanneer zij wel of niet tot vaccinatie zal overgaan en in hoeverre economische belangen prevaleren. De afzet van gevaccineerd vlees en zuivel is nog steeds niet geregeld. Bovendien bestaat de kans dat de Europese Commissie niet zal instemmen met een Nederlands vaccinatieplan of Nederland een exportverbod zal opleggen als er gevaccineerd gaat worden. De kans dat Nederland dan zal gaan vaccineren wordt kleiner naarmate de economische belangen om het niet te doen groter worden. De Partij voor de Dieren vindt deze afwachtende houding onacceptabel.

In 2001 werden in Nederland 260.000 gezonde dieren gedood om zuiver economische redenen. Om geen exportmogelijkheden te verliezen werd toen besloten gezonde dieren niet te vaccineren, terwijl vaccinatie en het redden van gezonde dieren ook toentertijd mogelijk was.

Uiteindelijk heeft de MKZ crisis in 2001 de samenleving bijna 1,3 miljard euro gekost. In heel Europa werden miljoenen dieren letterlijk op het altaar van de economie afgeslacht. Veel mensen voelden zich machteloos bij de beelden van mannen in witte pakken en dode koeien en varkens die met grijpers in vrachtwagens werden getakeld. Eén zaak werd wel duidelijk: dit nooit meer. In het beleidsdraaiboek MKZ van het Ministerie van Landbouw is het eerste uitgangspunt nu dat 'zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood'. Wie echter verder leest ziet dat het sparen van gezonde dieren door een crisisstaf van LNV wederom zal worden afgewogen tegen economische belangen. Een ongewenste gang van zaken vindt de Partij voor de Dieren.

De MKZ crisis maakt opnieuw duidelijk dat het gesleep van dieren door heel Europa niet alleen leidt tot veel dierenleed bij de miljoenen dieren die jaarlijks op transport worden gezet. Het transport van levende dieren is de belangrijkste verspreidingsbron van zeer besmettelijke ziekten. De Partij voor de Dieren zal zich daarom sterk blijven inzetten voor de afschaffing van internationale transporten van levende dieren.

Gerelateerd nieuws

Strengere sancties bij overtredingen veetransporten hard nodig!

Stichting Varkens in Nood en stichting Dier en Recht hebben vorige week gezamenlijk een steekproef gedaan naar de condities w...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt minister preventief te vaccineren. Update 14 augustus: de antwoorden van de Minister zijn binnen gekomen. Zie bijlage.

Als antwoord op de brief van de minister aan de Tweede kamer over de MKZ crisis heeft de Partij voor de Dieren onderstaande v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief