PvdD opnieuw uitge­roepen tot duur­zaamste Kamer­fractie


11 oktober 2016

In de Duurzame 100 van Trouw is Esther Ouwehand dit jaar de hoogstgeplaatste politicus in de top 10. Met Marianne Thieme op 22e plaats is de Partij voor de Dieren de enige Tweede Kamerfractie die geheel in de Duurzame 100 vertegenwoordigd is. De onafhankelijke jury toont dit jaar veel waardering voor mensen die zich al lang en volhardend inzetten voor een groenere wereld.

Voor het vijfde jaar op rij staat de gehele Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren in de Duurzame 100. Slechts 5 Kamerleden hebben dit jaar een plek in de lijst bemachtigd. Marianne Thieme: “We zijn heel blij dat de jury jaar na jaar oog heeft voor onze inzet voor de leefbaarheid van onze planeet. Met de verkiezingen in aantocht is het goed dat onderstreept wordt dat maar één partij zich met alle fractieleden consequent inzet voor een groene, toekomstbestendige samenleving.

Groenste fractie
De onafhankelijke jury van twaalf experts toont dit jaar veel waardering voor mensen die al lang en met veel volharding hun best doen de wereld te vergroenen. De jury van de Duurzame 100 roemt Esther Ouwehand omdat zij “als een van de weinigen in Den Haag consequent klimaat- en milieuproblemen aankaart. Zij diende een motie van treurnis in toen het kabinet in beroep ging tegen het vonnis in de door Urgenda aangekaarte klimaatzaak, verzette zich met succes tegen het plan van Tulip Oil om bij Terschelling naar gas te gaan boren – dat is voorlopig van de baan – en strijdt continu tegen de gaswinning in Groningen. In 2015 stond Ouwehand in de top drie van Kamerleden die de meeste moties indienden: zij was goed voor 100 stuks.

Marianne Thieme wordt door de jury geprezen onder meer om “haar boek ‘De kanarie in de kolenmijn’, dat ze schreef met hoogleraar Ewald Engelen. Het boek kent inmiddels een vierde druk en is in het Engels vertaald. In het boek pleit ze voor de noodzaak van een drastische politieke koerswijziging om de aarde leefbaar te houden. Economische groei is het probleem van deze tijd, niet de oplossing, aldus Thieme. Ze leidde de Kamerdelegatie die tijdens de VN-klimaattop in Parijs de onderhandelingen volgde en waar nodig trachtte bij te sturen. Haar Kamermotie om de relatie tussen klimaatverandering, handelspolitiek en vluchtelingenstromen te onderzoeken en beleid te ontwikkelen, werd aangenomen. Ze voerde een ‘Nee-campagne’ tegen het vrijhandelsakkoord met de Oekraïne dat o.a. de EU-import van plofkippen en legbatterij-eieren mogelijk zou maken.