Kabinet moet zich verant­woorden voor gepolder onver­doofd ritueel slachten¬†


23 september 2015

Sinds begin 2012 wordt er met Islamitische en Joodse organisaties overlegd over een convenant dat het dierenwelzijn zou moeten verbeteren tijdens de onverdoofde rituele slacht. Het convenant is een idee van Henk Bleker die te elfder ure met het plan voor een polderconvenant kwam tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten in de Eerste Kamer in december 2011. Thieme verdedigde toen het wetsvoorstel namens de Tweede Kamer die dit wetsvoorstel met een grote meerderheid (116 stemmen voor, 30 stemmen tegen) had aangenomen. In de afgelopen 3,5 jaar is er niks gebeurd met het convenant. Marianne Thieme vindt dat het kabinet zich hiervoor moet verantwoorden. Het kabinet heeft de Kamer dit najaar een brief beloofd met een stand van zaken. Thieme wil daarna een debat.

Marianne Thieme verdedigde in 2011 en 2012 haar wetsvoorstel voor een verbod op de onverdoofde rituele slacht. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks) stemde juni 2011 met 116 stemmen voor het wetsvoorstel. De toenmalige staatssecretaris, Henk Bleker (CDA), was tegen het wetsvoorstel. In december 2011 verdedigde Marianne Thieme namens de Tweede Kamer het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Tijdens de afrondende fase van de behandeling van de initiatiefwet in de Eerste Kamer, december 2011, kwam Bleker te elfder ure onverwacht met het plan om een polderconvenant te sluiten met de religieuze organisaties.

Pas een half jaar (juni 2012) later kwam Bleker, net voor het afsluitende debat met de Eerste Kamer, met een concept convenant dat sterke gelijkenis vertoonde met een eerder ingediend amendement van het CDA. Hierbij werd als compromis voorgesteld om een termijn van 45 seconden in acht te nemen waarin het dier met doorgesneden hals zou mogen lijden en zou stikken in zijn eigen bloed. Zou het dier na die 45 seconden nog niet buiten bewustzijn zijn, dan zou het alsnog een genadeschot krijgen en zou het vlees niet meer geschikt zijn voor Koosjer of Halal consumptie, maar ter destructie moeten worden afgevoerd en tot veevoer moeten worden verwerkt. In de Tweede Kamer bestond destijds nauwelijks sympathie of begrip voor het amendement. Alleen de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP steunden het voorstel. Het wetsvoorstel kreeg in juni 2012 geen meerderheid in de Eerste Kamer. De Eerste Kamerfracties van de VVD, PvdA, D66 en de helft van de fractie van Groenlinks stemden tegen, naast CDA, ChristenUnie en SGP.

In de afgelopen 3,5 jaar is er niks gebeurd met het convenant, ondanks het feit dat Marianne Thieme in die tijd jaarlijks naar het convenant heeft gevraagd. Koeien, kalveren, kippen, schapen, geiten en eenden worden nog steeds onverdoofd ritueel geslacht. Een motie voor een jaarlijkse evaluatie van het convenant is afgewezen door het kabinet. Tijdens het Algemeen Overleg over dierenwelzijn op 23 juni en 9 september 2015 heeft Thieme de staatssecretaris aangesproken op de trage gang van zaken en de verwachting is dat de Tweede Kamer voor het einde van het jaar alsnog een brief met de laatste stand van zaken tegemoet kan zien. Klik hier voor dat overleg. Klik hier voor het dossier onverdoofd ritueel slachten. Wordt vervolgd!

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief