PvdD in beroep bij RvS tegen schrappen Coetzee, Kymlicka en Regan van kandi­da­ten­lijst


15 april 2014

De Kiesraad besloot maandag 14 april dat de kandidaten John Coetzee (Australiër), Will Kymlicka (Canadees) en Tom Regan (Amerikaan) geschrapt worden van de Europese kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren, vanwege het ontbreken van een sticker in het paspoort. De Partij voor de Dieren is het niet eens met deze beslissing en stelt daarom beroep in bij de Raad van State.

John Coetzee

De Europese kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren valt op door het grote aantal lijstduwers uit binnen- en buitenland. Dat laatste is een primeur. De partij kiest ervoor om lijstduwers vanuit de hele wereld toe te voegen aan de kandidatenlijst om te laten zien dat de planeetbrede visie van de partij wereldwijd gedragen wordt.

De Partij voor de Dieren vroeg de Kiesraad in begin maart of zij kandidaten van buiten de Europese Unie op de kandidatenlijst kon plaatsen. De Kiesraad bevestigde schriftelijk dat dit mogelijk is. Uit de e-mail van 7 maart: “Het is toegestaan om kandidaten op de lijst te plaatsen die de nationaliteit hebben van een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie. Er staat namelijk geen schrappingsgrond in de Kieswet waaruit zou moeten blijken dat een dergelijke kandidaat van de kandidatenlijst geschrapt moet worden (art. Y 2 jo. I 6 lid 1 Kieswet)”.

De Partij voor de Dieren besloot naar aanleiding van deze bevestiging ook lijstduwers van buiten de EU te benaderen.

Will Kymlicka

Weken later, op 1 april, wierp de Kiesraad een administratieve hobbel op, namelijk dat kandidaten van buiten de EU een ‘Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen’ in hun paspoort moeten hebben om hun verblijfsrechtelijke positie in Nederland aan te tonen. Deze sticker is alleen in Nederland te verkrijgen. Het is opmerkelijk dat de sticker nodig zou zijn, aangezien de betreffende kandidaten afkomstig zijn uit landen waarvoor geen visum nodig is als ze naar Nederland willen afreizen (voor maximaal 3 maanden). Bovendien hoeft een kandidaat niet in Nederland te zijn om zich kandidaat te stellen. De Partij voor de Dieren stelt dan ook beroep in bij de Raad van State.

Tom Regan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief