Partij voor de Dieren hekelt haastige stemming glyfosaat en wil verbod


‘Zorgen voor mens, dier en natuur zijn te groot’

18 juli 2023

De Partij voor de Dieren roept demissionair minister Adema met klem op om in Brussel tegen de nieuwe toelating van landbouwgif glyfosaat te stemmen. “Wetenschappers hebben grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en voor de biodiversiteit. Dit gif zou verboden moeten worden totdat onomstotelijk bewezen is dat het in alle opzichten veilig kan worden gebruikt”, vindt PvdD-Kamerlid Eva Akerboom.

Uit gelekte informatie blijkt dat de Europese Commissie (EC) de EU-landen al een voorstel heeft gedaan om glyfosaat opnieuw toe te laten, zonder enige restricties. De EC wil daar in september al over stemmen, achter gesloten deuren. “Het tempo waarmee de commissie de toelating erdoorheen probeert te jagen is zeer kwalijk. Als Adema werkelijk het welzijn van mens en dier belangrijker vindt dan economische belangen, zoals hij recent nog stellig beloofde in de Kamer, dan kan hij niet anders dan tegen deze verlengde toelating stemmen en andere lidstaten overtuigen dit ook te doen”, zegt Akerboom.

Het voorstel van de Commissie om glyfosaat goed te keuren is opmerkelijk, omdat de Europese voedselautoriteit EFSA in juli dit jaar stelde dat er nog veel kennis ontbreekt over de veiligheid van glyfosaat. De achtergronddocumenten waarop de EFSA haar advies heeft gebaseerd worden pas in oktober openbaar gemaakt, dus na de geplande stemmingen in Brussel. Akerboom: “Dat is zeer kwalijk. Het is heel belangrijk dat onafhankelijke wetenschappers het advies goed kunnen bestuderen en hun bevindingen kunnen delen voordat er gestemd wordt.”

Kanker en Parkinson
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen beoordeeld op basis van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). Ook wordt er een verband gelegd tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het is breed erkend dat de toelatingstesten naar dit verband op dit moment tekortschieten. Daarnaast zijn de lange termijneffecten van glyfosaat nog onvoldoende onderzocht. Akerboom: “Glyfosaat is bovendien giftig voor het waterleven. Juist in ons waterrijke land is dat een groot punt van zorg. Het gif is een van de belangrijkste vervuilers van grondwater dat ook voor drinkwater wordt gebruikt. Als de minister de zorgen voor de gezondheid van mens en dier, onze natuur en de biodiversiteit serieus neemt kan hij onmogelijk vóór toelating stemmen.”

Gerelateerd nieuws

Bestuur draagt Esther Ouwehand voor als lijsttrekker

Esther Ouwehand wordt door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerve...

Lees verder

‘Maak vaart met aanpak impulsaankoop huisdieren’

De Partij voor de Dieren maant demissionair LNV-minister Adema vaart te maken met het tegengaan van impulsaankopen van huisdi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief