PvdD haalt Caring Vets naar de Kamer


9 oktober 2017

Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren komt The Caring Vets naar de Tweede Kamer. Met de groeiende groep kritische dierenartsen wordt op 22 november een Rondetafelgesprek gehouden over het thema 'dierenwelzijn en de rol van de dierenarts'. The Caring Vets pleit voor structurele verandering van de intensieve veehouderij vanwege de ernstige aantasting van dierenwelzijn, milieu en klimaat.

The Caring Vets zal onder meer het gesprek aangaan met de KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen die aanschuift op uitnodiging van het CDA. “Wij vinden het heel belangrijk dat in deze discussie nu eens niet alleen de beroepsorganisatie aan het woord komt, maar dat ook de visie van de groeiende groep critici wordt gehoord”, zegt Kamerlid Esther Ouwehand.

Open brief
Die visie werd deze zomer verwoord in een open brief in de NRC, ondertekend door ruim 70 dierenartsen. “Door de ingeslagen weg van goedkope bulkproductie zijn de omstandigheden in de intensieve veehouderij steeds verder weggeraakt van datgene waar wij als dierenarts pal voor zouden moeten staan: het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier. De financiële belangen zijn niet de verantwoordelijkheden van de dierenarts. Wij moeten, als beroepsgroep, opkomen voor het dier”, stellen de kritische dierenartsen.

De publicatie veroorzaakte een pittige discussie binnen de beroepsgroep. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk deze discussie ook in Tweede Kamer te voeren en nodigde The Caring Vets uit. Dierenarts Kees Scheepens, initiatiefnemer van de groep, zal de woordvoering doen tijdens de openbare hoorzitting.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief