Provincies stoppen jacht op aandringen van Partij voor de Dieren


8 januari 2010

Op aandringen van de Partij voor de Dieren last het grootste gedeelte van de provincies een tijdelijk jachtverbod in vanwege de extreme weersomstandigheden. Wilde dieren hebben het al moeilijk genoeg om te overleven in het koude winterweer en daarom dringt de Partij voor de Dieren aan op een jachtstop.

In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven en konijnen jagen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor jacht op onder andere ganzen en damherten. De Partij voor de Dieren is sowieso tegen de jacht, maar zolang deze plaats mag vinden dient de jacht minimaal gestaakt te worden tijdens extreme weersomstandigheden. Door de kou en sneeuwval komen de dieren moeilijk aan voedsel en kunnen ze geen schuilplekken vinden. Hierdoor geven ze snel hun natuurlijke schuwheid op met als gevolg dat ze een makkelijke prooi vormen voor jagers.

Marianne Thieme stelde in december Kamervragen aan minister Verburg van LNV over het instellen van een tijdelijk jachtverbod. De minister antwoordde dat het instellen van een jachtstop aan de Gedeputeerde Staten van de Provincies is en niet onder haar bevoegdheden valt. Verschillende Statenfracties en regionale werkgroepen van de partij riepen daarom de Gedeputeerde Staten op een tijdelijk jachtverbod in te stellen en met succes. In Zuid-Holland, Limburg, Groningen, Drenthe, Brabant, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht wordt de jacht op bepaalde diersoorten tijdelijk gestaakt. Nu het strenge winterweer langere tijd aan blijft houden hoopt de Partij voor de Dieren dat de overige vier provincies eenzelfde beslissing zullen nemen.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief