Esther Ouwehand op werk­bezoek in bedreigde Peel


7 januari 2010

Den Haag, 6 januari 2010 – Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, zal op vrijdag 8 januari een werkbezoek brengen aan de Peel. Zij zal worden rondgeleid in het unieke hoogveengebied en zich laten informeren over de natuurwaarden en de bedreigingen die worden gevormd door onder meer de intensieve veehouderij en de bijbehorende ammoniakuitstoot. De Werkgroep Behoud de Peel verzorgt de rondleiding en de voorlichting.

Nederland neemt deel aan het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000. Voor elk gebied wordt bepaald welke plant- en diersoorten bescherming nodig hebben en welke leefgebieden dus in stand moeten worden gehouden. Die doelen worden in veel gebieden niet gehaald. Zeker de Peel scoort slecht als het gaat om het beschermen van de kwetsbare natuur. Het natuurgebied de Peel wordt omringd door de intensieve veehouderij in onder meer de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en door glastuinbouw. Dit bemoeilijkt de bescherming van plant- en diersoorten. Zo is het gebied met zijn hoogvenen zeer gevoelig voor stikstof, maar is de stikstofbelasting intussen wel 8 keer groter dan het natuurgebied aan kan. Het grootste deel van de stikstof die neerslaat in de Peel is afkomstig van de varkens- en kippenschuren in de 30 km zone rondom de Peel. Hierdoor verdwijnen karakteristieke plantensoorten zoals veenmos en de ronde zonnedauw.

Binnen de afspraken voor Natura 2000 is het de verantwoordelijkheid van provincies om maatregelen te treffen om de natuurdoelen te halen. Hiervoor moeten bedrijfsactiviteiten, die in en rondom deze gebieden plaatsvinden, worden getoetst om te kijken of ze de aangewezen natuurdoelen negatief beïnvloeden. Het ministerie van LNV hoopt deze toets te kunnen ontlopen door het opstellen van beheerplannen, waarin de belangen van de natuur worden afgezet tegen de belangen van bijvoorbeeld ondernemers. Natuurbelangen zijn echter kwetsbaar en dreigen daarbij voortdurend het onderspit te delven, zo ook in de Peel.

De Werkgroep Behoud de Peel heeft zich lange tijd actief ingezet om van het beheerplan voor de Peel een succes te maken. Maar omdat de natuurdoelen onvoldoende gerespecteerd werden en het nu voorliggende ammoniakplan veel te mager is om de natuur daadwerkelijk te kunnen beschermen, zag de Werkgroep zich genoodzaakt haar steun aan het beheerplan in te trekken.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de landelijke overheid duidelijke randvoorwaarden moet stellen voor het beschermen van kwetsbare natuur. Esther Ouwehand: “Over de noodzakelijke bescherming van een waardevol natuurgebied zoals de Peel valt niet te onderhandelen. De minister van LNV moet daar duidelijke doelen voor stellen, en de natuurbelangen niet overleveren aan een polderoverleg waarin de belangen van de vee-industrie de overhand hebben.”

Tijdens het werkbezoek hopen de Tweede Kamerfractie en de Statenfracties en werkgroepen van Limburg, Noord-Brabant en Utrecht van de Partij voor de Dieren met eigen ogen de gevolgen van te hoge stikstofbelasting op de natuur te aanschouwen, de rol van onder andere de varkens- en kippenstallen onder de loep te nemen en een beter inzicht te krijgen in hoe het beheerplanproces in de praktijk verloopt.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen over Q-koorts als wapen bioterrorisme

Marianne Thieme heeft vragen gesteld aan de ministers van LNV, VWS,Binnenlandse Zaken en van Defensie over de Q-koortsbacteri...

Lees verder

Provincies stoppen jacht op aandringen van Partij voor de Dieren

Op aandringen van de Partij voor de Dieren last het grootste gedeelte van de provincies een tijdelijk jachtverbod in vanwege ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief