Platform Duurzame en Solidaire Economie brengt boek Méér! onder aandacht politiek


19 september 2013

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) vroeg op 16 september in een petitie aan de Tweede Kamer de Macro Economische Verkenning (MEV) in het vervolg een andere opzet te geven. De petitie is ondertekend door bekende wetenschappers en opinieleiders, onder wie Herman Wijffels, Arnold Heertje, Jan Pronk en Farah Karimi. Het Platform heeft met nadruk aandacht gevraagd voor de visies van wetenschappers in het boek Méér! dat op initiatief van Marianne Thieme is samengesteld. In het boek wordt fundamentele kritiek geuit op de huidige manier van economie bedrijven: de focus op economische groei als oplossing voor alle problemen. De Partij voor de Dieren zal volgende week tijdens het debat over de Miljoenennota pleiten voor andere definiëring van economische activiteiten waarbij de grenzen van de aarde, mededogen en duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid het uitgangspunt vormen.

Al decennia wordt de rijksbegroting mede gebaseerd op de economische kaders als aangegeven in de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Deze MEV is sinds jaar en dag zeer bepalend voor het totale regeringsbeleid. Het heeft een geijkte opzet en een aanpak die exemplarisch is voor een traditionele manier van het beschrijven en analyseren van de economie. Het leidt bijvoorbeeld tot het centraal stellen van de veronderstelde noodzaak van economische groei, opgevat als groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Al sinds jaar en dag wordt op de huidige manier van economie bedrijven fundamentele kritiek uitgeoefend. Enkele recente voorbeelden: op 31 augustus jl. hebben Arnold Heertje en Hans Wiegel in de Volkskrant gewezen op de tekortkomingen van deze analyse en beleidsvoering in hun pleidooi voor humanisering van de economie. Enkele maanden geleden hebben vooraanstaande economen als Tim Jackson en Robert Costanza in het tijdschrift Ecological Economics aan de hand van de alternatieve macro-economische indicator Genuine Progress Indicator (GPI) wederom aangetoond dat sinds het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw, ondanks de betrekkelijk constante groei van het BBP, de werkelijke welvaart constant is gebleven, zo niet afgenomen. In het deze zomer verschenen boek Méér! wordt een andere kijk op de economie bepleit door een keur van economen. De Duitse Bondsdag, inclusief de huidige regeringspartijen CDU en FDP, besloot dit jaar tot het hanteren van een bredere set van indicatoren. In 2009 heeft op verzoek van de vorige president Sarkozy van Frankrijk een groep van internationale economen, waaronder Stiglitz en Sen, voorstellen gepresenteerd voor een andere manier van economisch meten. EU-Commissievoorzitter Barroso heeft al in 2007, in het kader van de Beyond GDP-discussie, gepleit voor vernieuwing van het economische analyseapparaat met andere indicatoren.

Gerelateerd nieuws

Thieme spreekt ambassadeur Roemenië over massale doding zwerfhonden

Marianne Thieme bezoekt morgen de ambassadeur van Roemenië om te spreken over de massale dood van zwerfhonden die momenteel p...

Lees verder

"Stoere helden" uit groep 6 voorkomen ballonnenoplating

Esther Ouwehand overhandigde vorige week namens de Partij voor de Dieren een oorkonde aan Nick en Lisa (groep 6) van basis...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief