PINK! vraagt ROC Aventus uit Nationale Wild­a­ca­demie te stappen


22 november 2007

Jachtslachtoffers horen niet op de menukaart, poeliers en jagers niet op school!

Amsterdam, 22 november – PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren heeft de directie van ROC Aventus gevraagd niet langer deel te nemen aan het promotieplatform voor de plezierjacht, de Nationale Wildacademie. Deze samenwerking tussen de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), de Echoput, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en het ROC Aventus druist in tegen de opvattingen een meerderheid van de Nederlanders die volgens onderzoek de plezierjacht afwijst. Het doel van de academie is professionele koks te stimuleren om meer wild op de kaart te zetten.

Hoewel het van de meeste deelnemers aan dit project duidelijk is dat zij erbij gebaat zijn als er meer wild wordt verkocht, is het onduidelijk waarom ROC Aventus dit doel zou nastreven. De stelling dat wild eten een trend is, is uiterst discutabel. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 27% van de Nederlanders vindt dat de jacht een 'lekker stukje vlees oplevert'. Daar tegenover staat 65% van de Nederlanders, die van mening zijn dat jagers niet het recht hebben om te oogsten uit de natuur.

Een meerderheid van de Nederlanders is zich bewust van het onnodig dierenleed dat de jacht veroorzaakt. De dieren waar op gejaagd wordt zijn bijna nooit meteen dood, en ook andere dieren die in het jachtgebied leven, lijden onder de jacht. Door angst en stress veroorzaakt door jagers, worden dieren verjaagd uit hun leefgebied met onder andere verkeersonveilige situaties en aanrijdingen als gevolg. De jacht veroorzaakt verder een verstoring van de natuurlijke regulatie van populaties.

Uit hetzelfde onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Dierenbescherming is gebleken dat 97% van de Nederlanders tegen plezierjacht is. PINK! vraagt het ROC hoe zij haar leerlingen kan opzadelen met een zo beladen thema als de jacht. De publieke discussie die hierover gevoerd wordt in Nederland, onder andere in de Tweede Kamer, wordt door de school genegeerd. Dat er weinig aandacht is voor de bereiding van wild in Nederland lijkt geen probleem te zijn, maar een logisch gevolg van de afkeer die de meerderheid van de Nederlanders heeft van de jacht. PINK! vraagt ROC Aventus om opheldering over de reden voor hun deelname aan dit twijfelachtige promotieproject.

Over de opleiding zelf wordt vermeld dat de opleiding zich zal richten op zowel de klassieke bereiding als op een moderne bereiding van wild. Dit is onbegrijpelijke taal voor PINK!, aangezien het niet diervriendelijke en weinig duurzame gehalte van wild eten alles behalve modern is.

Gerelateerd nieuws

Kamer debatteert over overheidssteun Koninklijk Jachtdepartement

Partij voor de Dieren vraagt opheldering Den Haag, 21 november 2007 - Op initiatief van de Partij voor de Dieren en de SP vi...

Lees verder

Primeur: presentatie Parlementair Jaarverslag en diervriendelijke barometer!

Vandaag presenteerde de Partij voor de Dieren haar eerste Parlementaire Jaarverslag over het werk dat zij de eerste 365 dagen...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief