Kamer debat­teert over over­heids­steun Koninklijk Jacht­de­par­tement


21 november 2007

Partij voor de Dieren vraagt opheldering

Den Haag, 21 november 2007 - Op initiatief van de Partij voor de Dieren en de SP vindt overleg plaats tussen de Kamer en het kabinet over de financiering en openstelling van het Kroondomein en de declaraties van het Koninklijk Jachtdepartement. Aanleiding is de brief van staatssecretaris De Jager van Financiën ter beantwoording van de dertig Kamervragen die door PvdD en SP zijn gesteld. De brief, die mede namens 4 andere bewindslieden is verstuurd, laat veel van de gestelde vragen onbeantwoord en roept bovendien allerlei nieuwe vragen op.

Het kabinet worstelt al ruim 5 maanden met de beantwoording van de vragen, die kennelijk uiterst precair zijn. Minister Bos van Financiën kon in eerste instantie niet antwoorden en speelde de bal naar minister Verburg van Landbouw, waarna het dossier deels bij ministers Vogelaar en Ter Horst bleek te liggen. Zij gaven schoorvoetend toe dat een deel van de kosten voor het Koninklijk Jachtdepartement werden betaald uit de begroting van Wonen, Wijken en Integratie en die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister-president Balkenende kon of wilde tijdens het debat over de begroting van het Huis der Koningin eveneens geen antwoord geven op vragen van de Partij voor de Dieren. Uiteindelijk kwamen wat eerste antwoorden van staatssecretaris De Jager. Opvallend daarin zijn de bedragen die het Koninklijk Huis ontvangt voor natuurbeheer (circa 680.000 euro) en de declaraties van het Koninklijk Jachtdepartement voor het onder andere bieden van een representatieve jacht (circa 480.000 euro).

Het kabinet schuift een inzichtelijke verantwoording voor zich uit en lijkt daarmee te beogen tijd te winnen. De PvdD wil nu al inzicht in alle declaraties die als functionele kosten zijn aangemerkt, inclusief de onderliggende accountantsverklaringen, van alle departementen waar het Kroondomein en het Koninklijk Jachtdepartement declareren of subsidies ontvangen.

Ook wil de Partij voor de Dieren helderheid hebben over de verkregen subsidies in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Die subsidie mag alleen worden verstrekt, bij een openstelling van tenminste 358 dagen per jaar, aan welke eis het Kroondomein maar voor een klein deel van het gebied voldoet. De Partij voor de Dieren wil exact weten hoeveel en welke hectares voldoen aan de openstellingverplichting en welk subsidiebedrag per hectare is uitbetaald. Bij onterechte uitbetaling zou het subsidiebedrag met terugwerkende kracht terug kunnen worden gevorderd.

Ten aanzien van het Koninklijk Jachtdepartement wil de PvdD weten of het kabinet van mening is dat “het bieden van een representatieve jacht door het Staatshoofd” nog past in een tijd waarin 97% van de bevolking de plezierjacht afwijst. De Partij voor de Dieren wijst erop dat het faunabeheer op het Kroondomein in strijd met de wet plaatsvindt: zo wordt op dit moment een beschermde populatie damherten in het gebied tot nul gereduceerd, omdat de koninklijke jagers een voorkeur hebben voor andere dieren in het gebied. Het reguleren van de wildstand, het betalen van jachtpersoneel en materiële kosten die daarmee samenhangen kost de samenleving op dit moment 479.499 euro per jaar. Het overleg zal naar verwachting plaatsvinden na het kerstreces .

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief