PINK!: Positie vegetariërs in het onderwijs slecht geregeld


20 februari 2008

Puntenaftrek bij examen door weigeren vleesbereiding

Amsterdam, 20 februari 2008 – Acties vanuit jongerenvereniging PINK! en de Partij voor de Dieren hebben voorkomen dat een vegetarische VMBO-scholier puntenaftrek zou krijgen bij het centraal examen. Zij dreigde door haar school te worden gekort in haar punten, omdat ze geen vlees wil bereiden voor het vak koken. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft minister Plasterk (OCW) opheldering gevraagd over de positie van gewetensbezwaarden in het onderwijs en over de mate waarin scholen en universiteiten zelf kunnen besluiten leerlingen te korten in hun puntenaantal bij examens.

Na aandringen van diverse zijden heeft de betreffende school de scholier de mogelijkheid geboden om voor het vak koken in plaats van vlees een vegetarische maaltijd te bereiden. Hierbij dreigde de school echter wel punten in mindering te brengen bij het centraal examen.

PINK! heeft de ouders en leerling vervolgens advies gegeven over hoe de school te benaderen. Ook stond er voor woensdag 20 april een actie gepland, maar de school heeft tijdig laten weten dat de scholier alsnog vegetarisch mag koken. Deze kwestie is goed afgelopen - door de bereidwilligheid van de school. Het is echter de vraag of andere leerlingen en studenten voldoende en dezelfde alternatieven krijgen aangeboden indien zij een regulier examen niet willen afleggen uit principiële overwegingen.


Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over keuzevrijheid in het onderwijs (11-2-2008):

1. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er worden geboden aan leerlingen of studenten die uit ethische overwegingen of vanwege hun uit levensbeschouwing niet wensen deel te nemen aan bepaalde opdrachten of activiteiten in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het bereiden van (varkens)vlees door islamitische, Joodse, Boeddhistische, vegetarische of veganistische leerlingen?
2. Kunt u aangeven of deze mogelijkheden verschillen per school, onderwijstype of opleiding? Zo ja, kunt u dit toelichten?
3. Hoe verhoudt dit zich volgens u tot artikel 1 van de Grondwet?
4. Is het waar dat scholen en universiteiten zelf kunnen besluiten om een leerling of student te korten in hun behaalde puntenaantal bij het examen als zij kiezen voor een alternatieve opdracht, zelfs als de examenopdracht geen elementair onderdeel vormt van de opleiding? Zo ja, acht u dit wenselijk?
5. Acht u het huidige beleid ten aanzien van de positie van gewetensbezwaarden in het onderwijs voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid hiervoor (landelijke) kaders te stellen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief