Mishan­deling van varkens zoveelste uitwas door slechte over­heids­con­trole in slacht­huizen


22 februari 2008

Partij voor de Dieren en SP stellen opnieuw Kamervragen over ernstige misstanden in slachthuizen

Den Haag, 23 februari 2008- De bewijzen van misstanden in de vleessector stapelen zich op. De Partij voor de Dieren heeft vandaag, samen met de SP, opnieuw Kamervragen gesteld over het ontbrekende overheidstoezicht in slachterijen en over de stelselmatige mishandeling van varkens in slachterijen. AID controleurs worden om de tuin geleid als zij bedrijven bezoeken, waardoor lijkt alsof er niet aan de hand is. De Partij voor de Dieren en de SP vinden dit onacceptabel.

Een groot deel van de officiële controletaken van de Voedsel en Waren Autoriteit is overgedragen aan een commercieel bedrijf dat in handen is van de vleessector. De slachter keurt letterlijk z’n eigen vlees, waarmee niet alleen het welzijn van dieren en de volksgezondheid gevaar lopen, maar ook het vertrouwen in het Nederlands bedrijfsleven. Klokkenluiders maken melding van talloze wantoestanden. De Partij voor de Dieren en de SP willen van de minister duidelijkheid over de risico’s van het uitbesteden van overheidstaken aan de vleessector en de gevolgen daarvan voor de voedselveiligheid en het welzijn van dieren.

Donderdagavond berichtte het programma EénVandaag over slachterijen waar controleurs van de Algemene Inspectie Dienst (AID) om de tuin worden geleid via een waarschuwingssysteem. Het mishandelen van varkens met verboden stroomstokken en knuppels, het doorsnijden van de kelen van varkens die niet zijn verdoofd en het wassen van nog levende varkens met kokend water zijn volgens een ingewijde aan de orde van de dag. Maar als de AID controleur arriveert wordt binnen enkele minuten de procedure verscherpt zodat de controleur niet ziet wat er werkelijk gaande is. Deze onluisterende praktijk illustreert eens te meer dat de vleessector weinig respect toont in de omgang met dieren en dat overheidscontroleurs van de VWA dit lijken toe te laten. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld.

Sinds 2006 heeft de VWA de voedselveiligheidscontroles op geslachte dieren uitbesteed aan een bedrijf dat in handen is van de sector zelf, BV KDS. De slager kan in Nederland dus letterlijk zijn eigen vlees keuren, met alle risico’s van dien. Klokkenluiders melden dat deze werkwijze de overheid niet alleen miljoenen euro’s per jaar kost, maar dat het bedrijf KDS zijn controleurs intimideert als deze hun werk te goed doen. Want als teveel dieren worden afgekeurd door de KDS controleur, dan kost dat de andere tak van het bedrijf, een verzekeringsmaatschappij die de risico’s dekt van het afkeuren van slachtvee, teveel geld.

Ondertussen blijkt ook dat de Europese Unie de Nederlandse werkwijze afkeurt, maar de minister blijft volhouden dat alles naar behoren functioneert. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel en heeft, samen met de SP, aanvullende vragen gesteld. Eind maart zal hierover een debat plaatsvinden in de Tweede kamer.

De vragen:

Klik hier voor de Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over mishandeling van varkens en ondeugdelijke controles in slachthuizen

Klik hier voor de vervolgvragen aan de minister van LNV over het al dan niet terecht uitbesteden van vleeskeuringen aan een particulier commercieel bedrijf Kwaliteitskeur

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief