Partij voor de Dieren stelt Kamer­vragen over gebrekkige controle van VWA op terrein van voed­sel­vei­ligheid en dieren­welzijn


18 februari 2008

Inspecteur Generaal Voedsel en Waren Autoriteit luidde noodklok bij ministers van LNV en VWS maar werd niet gehoord.

Amsterdam, 18 februari 2008. De Inspecteur Generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, drs A.M.W Kleinmeulman, heeft op 8 oktober vorig jaar een brandbrief gezonden naar de ministers van LNV en VWS over het falen van de VWA.

In de brief aan de Directeur Generaal op LNV en VWS wijst Kleinmeulman erop dat controle en toezicht op levende dieren, bij transport en slacht tot een minimum is gedaald als gevolg van budget- en capaciteitsproblemen.

Het nemen van monsters in de diervoedersector is zelfs teruggelopen tot 25% van wat de Europese regels voorschrijven. Geregistreerde bedrijven blijken veel minder vaak gecontroleerd te worden dan wenselijk is volgens de toezichthouder en de inspectiefrequentie op dierlijke bijproducten is met meer dan 50% afgenomen. Bij de controle op levende dieren blijken dermate grote uitvoeringsproblemen geconstateerd te worden, dat bij uitbraak van dierziekten gevreesd moet worden voor problemen bij de tracering, aldus de toezichthouder.

Ook over de handhaving van productveiligheid op het gebied van cosmetica en lichaamsverzorging baart de VWA grote zorgen. Er wordt alleen gecontroleerd als er meldingen en klachten binnenkomen van consumenten.

Het toezicht op de etikettering van levensmiddelen blijkt zich volgens de brief op een “minimaal niveau” te bevinden. Consumenten kunnen daarom niet zeker zijn dat in de productverpakkingen ook datgene zit wat op het etiket staat.

Een voorziene verruiming van de taakstelling van de VWA dreigt de knelpunten nog verder te verergeren. Hoewel minister Verburg al ruim voor de begrotingsbehandeling van LNV op de hoogte was van de gesignaleerde misstanden, blijkt de minister deze alarmerende informatie niet met de kamer te hebben gedeeld en heeft ze in de begroting geen bijstellingen gepleegd om het functioneren van de Voedsel en Waren autoriteit op een acceptabel niveau te brengen.

De Partij voor de Dieren, die eerder al vragen stelde over het vernietigende interne VWA rapport dat sprak over ernstige misstanden zoals intimidatie en disfunctioneren van de dienst, heeft opnieuw Kamervragen gesteld op basis van de nieuwe informatie die bij het Meldpunt VWA van de Partij voor de Dieren is binnengekomen.

Klik hier voor de gestelde Kamervragen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief