Partij voor de Dieren wil Nederland ontgiften


1 juli 2013

Geen preventief gebruik van landbouwgif, strenge normen om omwonenden te beschermen en een verbod op de verkoop van gevaarlijk gif aan consumenten en meer. Esther Ouwehand doet vanavond twintig voorstellen om het gebruik van landbouwgif in Nederland zo snel mogelijk af te bouwen.

Nederland staat in de top drie van de wereld qua gifgebruik per hectare. De grote problemen voor de biodiversiteit, de kwaliteit van ons water en de volksgezondheid die dit zich met dit meebrengt, worden volstrekt onvoldoende aangepakt door het kabinet. Vandaag bespreekt de Kamer de nota van staatssecretaris Dijksma over landbouwgif. De Partij voor de Dieren eist in dat debat serieuze maatregelen om Nederland te ontgiften.

Omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico op onaanvaardbare wijze te worden blootgesteld aan gifstoffen. In de teelt, zoals die van bloemen en bollen, worden veel giftige bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Mensen die in de buurt wonen, worden vaak niet beschermd en niet eens geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gespoten. Esther Ouwehand dient vandaag een motie in waardoor het verboden wordt om binnen twintig meter van huizen, scholen en ziekenhuizen met landbouwgif te spuiten. Eerder opende zij al het meldpunt Gifklikker.nl waar omwonenden van akkers hun zorgen kwijt kunnen over het gebruik van gif in hun buurt.

Ook wil de Partij voor de Dieren een einde aan het grootschalige preventief gebruik van landbouwgif. Nog voor groenten en fruit last hebben van ziekten of plagen, worden zij vaak volop bespoten of worden zelfs de zaadjes gedompeld in landbouwgif waardoor de hele plant giftig wordt. Dit staat haaks op een zorgvuldige plaagbeheersing bij de teelt van gewassen. Nederland gebruikt onder andere daardoor het meeste gif per hectare van alle landen in Europa. De Partij voor de Dieren wil dat dit preventief gebruik van landbouwgif per direct wordt verboden. Ook stelt Ouwehand voor om een heffing in te voeren op landbouwgif. De opbrengst daarvan kan worden gebruikt om milieuvriendelijke alternatieven zoals de aanleg van natuurlijke akkerranden te stimuleren.

Niet alleen boeren gebruiken veel giftige stoffen, ook particulieren en gemeenten gebruiken veel gif om onkruid te bestrijden. Consumenten zijn zich vaak niet goed bewust van de risico’s die het gebruik van dit gif met zich meebrengt, en er zijn talloze andere manieren om ongewenste wildgroei in te perken. De PvdD pleit voor een verbod op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren, en een verbod op het gebruik van het hormoonverstorende Roundup op stoepen, parken en sportterreinen per 2015.

Esther Ouwehand: ‘De intensieve landbouw wordt op de been gehouden door vele liters gif per hectare. Dit landbouwgif zorgt voor grote problemen voor de volksgezondheid en het milieu en brengt onze biodiversiteit ernstig in gevaar. Nederland moet af van het infuus van de gif fabrikanten en zich niet langer laten aansturen door de giflobby”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren mede-indiener wet Huis voor klokkenluiders

Kamerlid Esther Ouwehand heeft het initiatiefwetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders van de SP medeondertekend. Gisteren ve...

Lees verder

Tweede Kamer wil af van EU landbouwsubsidies voor stierenvechten

De Nederlandse regering moet zich in Europa sterk maken tegen Europese landbouwsubsidies voor stierenvechten. De Tweede Kamer...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief