Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen tegen stal­branden


23 april 2013

De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland vraagt aandacht voor de brandveiligheid van stallen. Fractievoorzitter Luuk van der Veer wil dat de brandveiligheid van stallen op de provinciale agenda komt te staan en roept de Gedeputeerde Staten op maatregelen te nemen.

De afgelopen dagen hebben zich weer twee grote en afschuwelijke stalbranden voorgedaan. Donderdag zijn meer dan vijfduizend varkens omgekomen bij een stalbrand in Oirschot. In Nieuw-Roden hebben zondag rond de 500 varkens en biggen een brand op een boerderij met de dood moeten bekopen. Helaas komen berichten over stalbranden regelmatig in het nieuws. De noodzaak van maatregelen is hierdoor des te duidelijker.

Dit voorjaar heeft Staatssecretaris Dijksma de resultaten van het ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen’ bekendgemaakt[3]. In dit rapport worden ook de provincies geadviseerd om na te gaan hoe zij binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid de brandveiligheid van veestallen kunnen verbeteren. De provincie Gelderland werkt op dit moment aan een nieuwe omgevingsvisie, maar het onderwerp brandveiligheid lijkt nog niet meegenomen te worden.

Van der Veer vraagt de Gedeputeerde Staten om in de ruimtelijke verordening rekening te houden met brandveiligheid van stallen. Zo zouden stallen op voldoende afstand gehouden moeten worden van mestopslag en de gevaarlijke mestvergistingsinstallaties. Ook zou de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening grenzen moeten stellen aan de afstand tussen stallen, om de kans op het overslaan van brand te verkleinen.

Concreter vraagt Van der Veer om het houden van dieren op meerdere verdiepingen niet toe te staan. Het ‘brandveiligheid van stallen’-rapport geeft namelijk aan dat stallen met meer verdiepingen nog minder ontsnappingsmogelijkheden voor dieren hebben. Ook zodat dieren in geval van brand de vluchtroutes kennen, vindt de Partij voor de Dieren dat dieren dagelijks naar buiten moeten kunnen.

Aanstaande woensdag, 24 april, vergaderen de Provinciale Staten en als de debataanvraag van de Partij voor de Dieren door de andere fracties gesteund wordt, staat de brandveiligheid van stallen op de agenda

Lees hier over de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren waardoor de Nederlandse regering nu ook erkent dat dieren niet beschouwd mogen worden als goederen, maar als levende wezens en dat de bestaande bouwregels daarop moeten worden aangepast.

Bekijk hier overige PvdD-moties, -Kamervragen en -bijdragen over stalbranden in de Tweede Kamer.

Gerelateerd nieuws

Einde koppelbehandelingen in zicht

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van de Partij voor de Dieren en de SP aangenomen die een einde moet maken aan het to...

Lees verder

PvdD wil aanpassing beleid vermeend agressieve honden

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma over de tests waarmee wordt beoordeeld of hon...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief