PvdD wil aanpassing beleid vermeend agres­sieve honden


23 april 2013

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma over de tests waarmee wordt beoordeeld of honden agressief zijn. De partij dringt aan op aanpassing van het huidige beleid omdat de tests onzorgvuldig zijn waardoor honden onnodig worden gedood.

In 1993 werd door het toenmalige ministerie van LNV de Regeling Agressieve Dieren (RAD) ingesteld naar aanleiding van bijtincidenten. Het doel was om het aantal bijtincidenten terug te dringen en risico’s op bijtincidenten te beperken. In 2008 werd de RAD geëvalueerd en werd duidelijk dat dit doel niet werd gehaald.

Nadat de RAD om deze reden werd afgeschaft is vanaf 2009 het risico assessment voor agressieve honden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Op basis van een gedragstest kunnen toekomstige bijtincidenten en de kans daarop worden voorspeld bij honden die al eens gebeten hebben of waarbij de kans op bijten groot is. Vanuit maatschappelijke organisaties en de wetenschap is er veel kritiek op deze nieuwe test en het beleid rondom de omgang met de honden. Wanneer honden in beslag worden genomen zitten zij vaak weken of zelfs maanden alleen in een kennel voordat ze worden getest. Door deze omstandigheden kunnen de dieren letterlijk gek worden en krijgen zij een verkeerde testuitslag. Honden worden hierdoor onterecht geëuthanaseerd.

De Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Dijksma eerder gevraagd te kijken naar de problemen met en de kritieken op het huidige beleid. Dijksma heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en beloofde voor de zomer met een brief te komen waarin zij zal aangeven of zij aanpassing van het beleid nodig acht. Ze zal bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het aantal bijtincidenten te verminderen en tegelijkertijd het onnodig doden van honden te voorkomen. Ze laat de Raad voor Dieraangelegenheden bekijken of het vergroten van de kennis en kunde van de eigenaren ook tot de oplossingen behoort.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil maatregelen tegen stalbranden

De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland vraagt aandacht voor de brandveiligheid van stallen. Fractievoorzitter Luu...

Lees verder

Partij voor de Dieren in actie op natuurveiling via woudfunding

Amsterdam, 25 april 2013 - De Partij voor de Dieren start vandaag een woudfunding-actie in verzet tegen de controversiële vei...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief