Partij voor de Dieren wil gifvrije speel­pleinen


9 februari 2011

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het gemak waarmee gemeenten gif gebruiken bij het onkruidbeheer. Esther Ouwehand zal vandaag tijdens de behandeling van de Wet gewasbeschermingsmiddelen een voorstel indienen dat het gebruik van gif op schoolterreinen, kinderspeelplaatsen, parken en ander openbaar groen binnen de bebouwde kom moet verbieden. “Gemeentes grijpen veel te gemakkelijk naar de gifspuit”, vindt Ouwehand. “Buiten spelen, sporten en wandelen in een park horen gezonde activiteiten te zijn. Nu hebben ze een gevaarlijk tintje door het risico dat je gif binnenkrijgt dat is gebruikt om onkruid te bestrijden.”

Nederland kent het hoogste gifgebruik ter wereld. Niet alleen in de landbouwsector wordt volop met gif gespoten, ook binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld op sportterreinen, schoolpleinen en kinderspeelplaatsen, maar ook bij particulieren in de achtertuin, wordt veelvuldig gif gebruikt om de groei van onkruid tegen te gaan.

Esther Ouwehand: “Dat het spuiten van gif gevaarlijk is, weten we natuurlijk allang. Bestrijdingsmiddelen zijn per definitie giftig, en sommige middelen hebben zelfs hormoonverstorende en kankerverwekkende eigenschappen. Daarom dragen de onkruidbestrijders zelf allerlei beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Maar voor de omwonenden en kinderen die dagelijks buiten spelen in de speeltuin of op het schoolplein, is er niets geregeld. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, dus het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is helemaal niet nodig. Daarom willen we het gebruik van gif op plaatsen waar veel mensen en kinderen komen verbieden.”

Wetenschappers riepen onlangs in Zembla al op tot grootschalig onderzoek naar de gevaren van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen voor omwonenden van bollenvelden en andere landbouwgebieden. Zij waarschuwden dat de Nederlandse overheid 10 jaar achterloopt bij de wetenschappelijke kennis over de gevaren van bestrijdingsmiddelen. Ook de biodiversiteit en de kwaliteit van ons drinkwater hebben ernstig te lijden onder het hoge gifgebruik in Nederland. Bestrijdingsmiddelen doden zowel de insecten als de planten waar ze van moeten eten. Bijen en andere insecten sterven op grote schaal uit, en het oppervlaktewater is op veel plaatsen vervuild met gifresten.

Esther Ouwehand: “De intensieve landbouw ligt nog steeds aan een gifinfuus en gemeenten grijpen veel te snel naar de gifspuit als zij van onkruid af willen. Het kabinet zal maatregelen moeten treffen om de gezondheid van mens, dier, natuur en milieu beter te beschermen.”

Behalve het voorstel voor een verbod op het gebruik van gif op speelterreinen zal de Partij voor de Dieren verschillende moties en amendementen indienen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk te beperken.