Partij voor de Dieren wil extra bescherming duinen voor natuur en drink­water


31 juli 2013

De Partij voor de Dieren wil dat de duinen worden beschermd voor de productie en reserve van drinkwater en voor het behoud van de duinnatuur. Esther Ouwehand deed dat voorstel in het debatover waterkwaliteit. Schoon water is van groot belang voor de natuur en de volksgezondheid. Omdat het Nederlandse water zwaar wordt belast door meststoffen, moet er veel gebeuren om de kwaliteit van ons water op peil te krijgen. Burgers betalen daar via de waterreinigingsheffing fors aan mee, terwijl de landbouw - verreweg de grootste vervuiler - vrijwel buiten schot blijft. Ouwehand diende een voorstel in om de lasten eerlijker te verdelen en de landbouw te laten betalen voor haar eigen vervuiling.

De duinen zijn cruciaal voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. In het zand wordt water uit de Rijn en de Maas gezuiverd en het water wordt opgeslagen als strategische reserve voor lange periodes van droogte. Vanwege de klimaatverandering zal deze strategische reserve nog van veel groter belang worden. De drinkwaterbedrijven beschermen niet alleen de productie van drinkwater, maar ook de natuur in het duingebied. De bescherming van deze gebieden is onvoldoende geregeld in de Nationale Visie Kust. De Partij voor de Dieren wil dat herstellen en diende samen met de PvdA een motie in. Deze is na het debat aangehouden.

Schoon water in rivieren, sloten en meren is noodzakelijk voor de natuur. Maar de doelen voor schoon water worden slechts voor enkele procenten gehaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Planbureau voor de Leefomgeving. Nederlandse sloten en meren zijn smerig en de landbouw is de grootste vervuiler, maar landbouwbedrijven betalen weinig voor het waterbeheer. De kosten voor het waterbeheer zijn 325 miljoen voor de landbouw (mestbeleid) en 1.200 miljoen voor burgers (zuiveringsheffing), terwijl de vervuiling 70% van de landbouw komt en 30% van de burgers via het riool. De Partij voor de Dieren wil een eerlijkere verdeling voor de kosten van het waterbeheer. Alle sectoren, ook de landbouw als grootste vervuiler, moeten doen wat nodig is om het doel van schoon water in Nederland te halen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Klik hier voor de motie die Esther Ouwehand hierover heeft ingediend.

Twee moties om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren werden aangenomen. De Tweede Kamer committeerde zich aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, die in heel Europa voor schoon en een ecologisch goede waterkwaliteit moet zorgen. Daardoor zal een extra inspanning nodig zijn, want volgens het PBL zal Nederland hooguit 40% van de doelen op tijd bereiken. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren moet de regering onderzoek doen naar de ecologische effecten van stoffen in het oppervlaktewater, zoals imidacloprid.

Gerelateerd nieuws

Extra controles op luchtkwaliteit en temperatuur in stallen deze zomer

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren gaat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) veehouderijen...

Lees verder

Partij voor de Dieren vaart mee in botenparade Gay Pride

De Partij voor de Dieren vaart zaterdag 3 augustus voor het eerst mee in de botenparade van de Gay Pride Amsterdam. De elektr...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief