Partij voor de Dieren: wette­lijke kleding­voor­schriften bontvrij!


1 februari 2013

De Partij voor de Dieren heeft in Kamervragen aan de Minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering gevraagd over de bij Besluit vastgestelde verplichting voor rechterlijke ambtenaren bij de Hoge raad tot het dragen van hermelijnenbont. Ook heeft zij de mogelijkheid voor het Staatshoofd tot het dragen van een koningsmantel met hermelijnenbont ter discussie gesteld. De Partij voor de Dieren vindt het in strijd met de geest van de wet om het Staatshoofd in een Besluit te adviseren hermelijnenbont te dragen en rechterlijke ambtenaren bij de Hoge Raad zelfs in bepaalde gevallen te verplichten om hermelijnenbont te dragen. Deze verplichting c.q. aanbeveling is niet meer in de geest van de wet nu Nederland het fokken van pelsdieren voor bont heeft verboden. Bovendien is de hermelijn een beschermde diersoort. De Partij voor de Dieren heeft gevraagd de desbetreffende besluiten zo spoedig mogelijk aan te passen, in elk geval voor 30 april 2013.

De vragen luiden als volgt:

1. Kent u de berichten “Staatsieportretten Beatrix vervangen” en “Laat die cape op zolder!; Dieuwke Grijpma onderzocht geschiedenis van koningsmantel” van 30 januari jl. over de herkomst van het bont van de koningsmantel?

2. Kunt u aangeven of de koningsmantel is afgezet met bont afkomstig van hermelijnen of met imitatiebont? Zo nee, waarom niet?

3. Zal de troonsopvolger bij de kroning op 30 april 2013 en tijdens het maken van de staatsieportretten een koningsmantel afgezet met bont van hermelijnen dragen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit, nu de hermelijn in Nederland en Europa een beschermde diersoort is?

4. Deelt u de mening dat het niet passend zou zijn als de troonsopvolger ten behoeve van de kroningsplechtigheid en de staatsieportretten een koningsmantel draagt met hermelijnenbont, terwijl de hermelijn een beschermde inheemse diersoort is volgens de Flora- en Faunawet? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het bovendien niet passend zou zijn als de troonsopvolger ten behoeve van de kroningsplechtigheid en de staatsieportretten een mantel draagt van hermelijnenbont, terwijl uit opinieonderzoeken blijkt dat de meerderheid van de bevolking bont afwijst en er sinds dit jaar een wettelijk verbod is op het fokken van pelsdieren voor bont? Zo ja, bent u bereid er voor te zorgen dat de troonopvolger ten behoeve van de koningsplechtigheid en de staatsieportretten geen mantel gevoerd met hermelijnenbont zal dragen? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat het Besluit van 23 april 1980, tot het voeren van het Koninklijk wapen, waar in Art. 3 en Art. 6 staat dat het wapen “kan worden geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt door een baldakijn van purper geboord van goud, en dragende de Koninklijke kroon” niet langer meer in overeenstemming is met de geest van de Nederlandse wet, nu het verboden is om dieren te fokken voor bont? Zo ja, bent u bereid om het Besluit op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval vóór 30 april 2013, te wijzigen zodat er geen officiële aanbeveling is tot het dragen van bont door het staatshoofd? Zo nee, waarom bent u hier niet toe bereid?

7. Deelt u de mening dat het Besluit van 22 december 1997 betreffende de titulatuur en het kostuum der rechterlijke ambtenaren alsmede het kostuum van de advocaten en van de procureurs (Reglement II), waar in Art. 5 lid 2 wordt voorgeschreven dat de “De toga van de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad is aan de buitenwaartse randen van de banen en aan de bovenzijde van de mouwomslagen voorzien van een hermelijnen boordsel.” , en Art. 12, lid 1: “De baret van de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de Hoge Raad, van de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, de advocaten-generaal en de advocaten-generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad en van de griffier van de Hoge Raad is van zwart fluweel met om de rand een hermelijnen boordsel.” niet langer meer in overeenstemming met de geest van de Nederlandse wet, nu er sinds dit jaar een verbod is op het fokken van pelsdieren voor bont? Zo ja, bent u bereid om het Besluit ten spoedigste te wijzigingen op deze punten? Zo nee, waarom bent u hier niet toe bereid?

De Besluiten zijn hier terug te vinden:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009255/tekst_bevat_hermelijnen/geldigheidsdatum_31-01-2013 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0003312/tekst_bevat_hermelijn/geldigheidsdatum_31-01-2013

Gerelateerd nieuws

Eindelijk strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Er komen eindelijk strengere regels voor de brandveiligheid van stallen. Het kabinet heeft in een brief aan de Kamer laten we...

Lees verder

Kamer wil einde aan fokken rashonden met aangeboren afwijkingen

De regering moet vaart zetten achter het onderzoek naar welzijnsproblemen van rashonden met erfelijke aandoeningen. Een me...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief