Eindelijk strengere regels voor brand­vei­ligheid van stallen


1 februari 2013

Er komen eindelijk strengere regels voor de brandveiligheid van stallen. Het kabinet heeft in een brief aan de Kamer laten weten hoe ze de eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren hierover gaat uitvoeren. Dankzij deze motie erkent de Nederlandse regering nu ook dat dieren niet beschouwd mogen worden als goederen, en dat zij dus betere bescherming verdienen tegen brand dan bijvoorbeeld wc-rollen, ijskasten of bankstellen.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een wettelijke regels die de brandveiligheid van stallen waarborgen. Al op 26 oktober 2011 kreeg zij daarbij de steun van de Tweede Kamer, die de motie daarover met een ruime meerderheid aannam. De motie verzocht per januari 2013 met nieuwe regels te komen, maar de regering voerde dit verzoek niet uit. Voormalig staatssecretaris Bleker twijfelde of er wel extra regelgeving nodig was en beloofde slechts een actieplan om te bezien óf er aanvullende regels moeten komen voor de brandveiligheid van stallen.

Nu er onderzoek is verricht naar de mogelijkheden de bestaande wetgeving aan te passen, wil staatssecretaris Dijksma ook gehoor geven aan de wens van de Kamer om stallen brandveiliger te maken. Het Bouwbesluit van 2012 zal hiertoe worden gewijzigd en dieren zullen vanaf nu niet meer worden vergeleken met objecten, zoals rollen wc-papier of koelkasten die worden opgeslagen, maar als levende wezens.

De afgelopen zes jaar kwamen ruim anderhalf miljoen dieren om het leven bij stalbranden. In de dichte stallen hebben dieren geen schijn van kans om aan het vuur te ontsnappen. Veel van hen sterven een verschrikkelijke dood door verstikking of levende verbranding.
De Partij voor de Dieren is blij dat de regering erkent dat dieren geen dingen zijn en dat de bestaande bouwregels daarop moeten worden aangepast. Per januari 2014 moet worden gebouwd met brandveilige materialen, stallen moeten direct van buitenaf toegankelijk zijn, technische ruimtes moeten gescheiden zijn van ruimtes waar dieren in verblijven en dat in de technische ruimtes moet branddetectieapparatuur aanwezig zijn.

Hoewel de erkenning dat levende wezens betere bescherming verdienen dan goederen een belangrijke doorbraak is, wijst de Partij voor de Dieren erop dat de nu aangekondige maatregelen onvoldoende zijn om dieren echt te kunnen beschermen tegen brand. Zo gaat de regelgeving vooralsnog alleen gelden voor nieuwbouw of verbouwing van stallen en wordt de aanwezigheid van sprinklers en brandmelders in de stallen zelf niet verplicht. De Partij voor de Dieren zal er in een debat met staatssecretaris Dijksma op aandringen ook bestaande stallen brandveiliger te maken en de maatregelen verder aan te scherpen, zoals onderverdeling van stallen in kleinere compartimenten, waardoor vuur of rook zich niet door de hele stal kan verspreiden. Ook moet regelmatige inspectie door de brandweer worden verplicht.

Gerelateerd nieuws

Niet slepen met soja, maar veevoer in Nederland verbouwen

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de wens van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse overheid zich gaat inzet...

Lees verder

Partij voor de Dieren: wettelijke kledingvoorschriften bontvrij!

De Partij voor de Dieren heeft in Kamervragen aan de Minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief