Partij voor de Dieren vraagt hertelling stemmen in provincie Groningen


25 maart 2019

De Partij voor de Dieren zal vanmorgen bij het stembureau van de provincie Groningen een officieel verzoek tot hertelling van de stemmen indienen. Fractievoorzitter Ankie Voerman stelt dat de uitslag van een verkiezing boven iedere twijfel verheven zou moeten zijn en dat dat met de nu gepresenteerde uitslag niet het geval is. Er zijn meerdere redenen waarom de partij twijfels heeft over de juistheid van de laatste uitslag.

Voerman wijst op het feit dat er alleen al in de gemeente Groningen 70 onverklaarde verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen zijn. Zo zijn er op 16 stembureaus in totaal 21 stembiljetten méér geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Voerman: “Eén stembiljet te weinig is nog te verklaren, iemand kan besluiten toch niet te stemmen en het biljet mee te nemen. Maar een teveel aan stembiljetten is echt onverklaarbaar: dat betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht.”

Voerman geeft aan dat het niet te verklaren is dat haar partij donderdag twee zetels toebedeeld kreeg en een dag later weer één. Op donderdag werd aan de lijsttrekkers tijdens een presidium een zetelverdeling uitgedeeld, op een briefje, op basis van 100 procent van de getelde stemmen. Hier kreeg de Partij voor de Dieren twee zetels. Er werd aangegeven dat dit niet een definitieve verdeling was omdat die door de Kiesraad zou worden verstrekt. Op vrijdag bleek de zetelverdeling toch weer anders te zijn. Voerman: “Stemmen tellen is mensenwerk en het zijn slechts enkele tientallen stemmen die ons van de restzetel scheiden. In de provincie zijn honderden stembiljetten afgekeurd. Bij een hertelling zouden de onverklaarbare verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen, de afgekeurde stemmen en de totaaltelling opnieuw moeten worden beoordeeld. Bij elke verkiezing dient de uitslag boven twijfel verheven te zijn, bij verkiezingen die niet alleen bepalend zijn voor de samenstelling van Provinciale Staten maar ook voor die van de Eerste Kamer des te meer.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat er structureel fouten worden gemaakt bij het handmatig tellen van de stemmen, zoals de Politieke Academie in 2017 liet zien bij een grootscheepse controle van de tellingen na de Tweede Kamer verkiezing. Die foutmarges waren gemiddeld 0,11% , maar kunnen een grote rol spelen in het toebedelen van restzetels.

De Commissaris van de Koning hekelt de inconsistente berichtgeving rond het handmatig tellen in zijn laatste blog en zegt het verzoek tot hertelling van de Partij voor de Dieren goed te begrijpen.

De Partij voor de Dieren vindt dat in een procedure die niet open staat voor beroep en bezwaar bij de onafhankelijke rechter, de leden van het stembureau zich onafhankelijker zouden moeten opstellen en niet vooruit zouden mogen lopen op hun beslissing over verzoeken tot hertelling van de stemmen. Omdat het gaat om een oordeel over werkzaamheden die onder hun verantwoording hebben plaatsgevonden, is het ongepast om prematuur aan te geven dat er geen sprake is geweest van onzorgvuldigheden, juist omdat de leden wisten dat er discrepanties zaten tussen het aantal uitgereikte stembiljetten en het aantal uitgebrachte stemmen.

De woordvoerder van de voorzitter van het centraal stembureau heeft al een voorschot op de uitslag genomen. De Partij voor de Dieren vindt dat ongepast en voelt zich gesterkt door het begrip dat de Commissaris van de Koning heeft getoond voor het verzoek.

Mocht het verzoek tot hertelling door het Stembureau worden afgewezen dan heeft de Partij voor de Dieren nog de mogelijkheid haar verzoek voor te leggen aan de leden van Provinciale Staten in de oude samenstelling.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren viert zetelwinst

Partij voor de Dieren groeit na Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Voor het eerst heeft de PvdD in alle provinc...

Lees verder

Hoge beloningen voor bankiers aan banden

De exorbitante beloningen voor bankiers moeten verder aan banden worden gelegd. Daarvoor werd vandaag in de Tweede Kamer een ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief