Partij voor de Dieren voert actie tegen scha­delijk land­bouw­beleid


18 februari 2013

Kamerlid Esther Ouwehand heeft gedupeerden van mestvergisters en lelieakkers in Drenthe donderdag een hart onder de riem gestoken. Omwonenden lijden al jaren onder de stank en de gifdampen, die een ernstige bedreiging vormen voor hun gezondheid en het milieu. Het Kamerlid van de Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van de schadelijke effecten van het landbouwbeleid door in gesprek te gaan met inwoners van Coevorden, Stichting Burgerbelang Omwonenden Europapark Coevorden (BOEC) en Stichting Bollenboos. De Partij voor de Dieren steunt de Drentenaren in hun streven naar een gezondere landbouw.

De Partij voor de Dieren heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt. Overal in Nederland worden mestvergisters gebouwd om het grote mestoverschot weg te werken. Steeds meer mensen komen hiertegen in opstand vanwege de stankoverlast en fysieke en mentale klachten. Deze week nog ontplofte een mestsilo in het Brabantse Rijkevoort.

Esther Ouwehand is in gesprek gegaan met burgers die al jaren last ondervinden van een grote mestvergister in Coevorden. Deze omwonenden lijden onder stank en fysieke en mentale problemen door de mestvergister. In januari 2012 moesten ruim veertig bewoners van een nabij gelegen woonwijk geëvacueerd worden omdat er zwavelwaterstofgas uit de vergister was vrijgekomen. Zij hebben de gemeente herhaaldelijk verzocht om iets te doen tegen de stankoverlast, maar de gemeente zet geen stappen.

Ook heeft Esther Ouwehand een bezoek gebracht aan de plek waar de grootste mestvergister in Nederland zou moeten komen. Zij is hier in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Stichting BOEC, die bezwaar maken tegen de komst van de nieuwe biogasfabriek.

Ouwehand heeft ’s middags vertegenwoordigers ontmoet van Stichting Bollenboos en mensen die in de buurt van lelievelden wonen. Stichting Bollenboos wil dat de gemeente Westerveld en de provincie maatregelen nemen om de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

In Drenthe worden steeds meer lelies geteeld. Bij deze teelt worden veel giftige bestrijdingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen gebruikt. Mensen die het gif op de planten spuiten, moeten beschermende kleding dragen om hun gezondheid niet in gevaar te brengen. Omwonenden van de akkers leven echter permanent in de gifdampen. Op aandringen van de Partij voor de Dieren voert de Gezondheidsraad momenteel een onderzoek uit naar de effecten daarvan op de gezondheid van de omwonenden.

Esther Ouwehand: “De negatieve gevolgen van het landbouwbeleid worden in Drenthe pijnlijk duidelijk. Mensen wonen in de stank van mestvergisters en in de gifdampen van de lelievelden. De gevolgen hiervan voor hun gezondheid en welbevinden lijken er voor lokale overheden niet of nauwelijks toe te doen. Deze mensen zijn de dupe van het CDA-landbouwbeleid van de afgelopen jaren. Het is hoog tijd dat Nederland afscheid neemt van de intensieve landbouw met al zijn schadelijke effecten om mens, dier en milieu. Volksgezondheid en het milieu verdienen bescherming boven de economische belangen van agrariërs.”

Gerelateerd nieuws

Brandweer ontvangt oorkonde voor reanimeren kat

De Gorinchemse brandweer heeft vandaag een oorkonde voor het redden van kat Mila ontvangen van de Tweede Kamerfractie van d...

Lees verder

Oost west, thuis mest?

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan de mensen in Wekero...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief