Partij voor de Dieren verheugd over massaal Nee tegen Europese grondwet


31 mei 2005

Amsterdam, 1 juni 2005 – De Partij voor de Dieren is buitengewoon gelukkig met de uitkomst van het referendum over de EU grondwet. De partij heeft intensief campagne gevoerd om burgers zich bewust te laten worden van het zeer dieronvriendelijk karakter van de grondwet. De tweespalt die leek te ontstaan door Euro-positieve partijen zoals Groenlinks en de Partij van de Arbeid die wilden doen geloven dat de grondwet diervriendelijk zou zijn moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Samen moeten we werken aan een nieuwe grondwet waarin dierenrechten ten volle erkend zullen worden en waarin culturele, religieuze en regionale tradities van mensen deze niet meer in de weg mogen staan. Bovendien zullen de achterhaalde passages over het landbouwbeleid dat bij exclusiviteit gericht zou moeten zijn op verhoging van de productiviteit uit de grondwet geschrapt moeten worden.

Kloof kiezers politiek

Wouter Bos heeft in de Bosbode al voor de uitslag van het referendum bekend was erkend dat er grote onvrede leeft onder de bevolking ten aanzien van de grondwet en erkende dierenwelzijn als een van de pijlers onder de afwijzing. Ook Groenlinks zal ongetwijfeld lering trekken uit de massale afwijzing van de grondwet door haar achterban ondanks het positieve advies van de partijtop. Dierenrechten vormen overduidelijk een belangrijk onderdeel van de overwegingen van tegenstemmende Groenlinks-kiezers. Marianne Thieme: “Het feit dat tweederde van de Nederlandse bevolking de grondwet die gesteund wordt door 85% van de zittende politiek afwijst geeft aan hoe groot de kloof is tussen de politieke elite en de burgers. De politiek zal oog en oor moeten krijgen voor de gevoelens die werkelijk leven onder de kiezers en dierenwelzijn maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.â€

Campagne

De Partij voor de Dieren heeft campagne gevoerd met stationsaffiches op 700 NS stations met steun van de Referendumcommissie. Daarnaast heeft de partij met haar weiland-demonstratie met protestkoeien vrijwel alle Europese kranten gehaald. Een intensieve internetcampagne leidde tot een zodanige toeloop in de laatste dagen voor het referendum dat de website van de partij plat ging. Bovendien sprak voorzitter Marianne Thieme samen met een aantal lijstduwers van de PvdD zoals Maarten ’t Hart, Mensje van Keulen, Rudy Kousbroek en Martin Gaus radiospots in voor stichting Natuurbescherming Nederland.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief