Bijvoe­rende jagers en Staats­bos­beheer over­treden Flora- en Faunawet op grote schaal.


26 mei 2005

Staatsbosbeheer en jachtcombinaties overtreden op grote schaal de Flora- en Faunawet door zwijnen en herten bij te voeren. Dit kwam aan het licht door de commotie rond het witte zwijntje Sneeuwvlokje, dat leeft nabij een voerplaats waar 365 dagen per jaar illegaal gevoerd wordt met medeweten en toestemming van Staatsbosbeheer. Nu het voeren gestopt is onder druk van de grote aantallen bezoekers en de strategische overweging om Sneeuwvlokje minder zichtbaar te maken voor het publiek, wordt duidelijk hoe afhankelijk de dieren zijn van extra voer. Fotografen die illegaal maïs strooiden en op een blikken trommel sloegen om de zwijnen daarvan op de hoogte te stellen, zagen hoe Sneeuwvlokje en familie in draf naar de voerplaats aan de Pas-op-weg in Vierhouten kwamen rennen.

In het beheerplan voor grote hoefdieren op de Veluwe van de Vereniging Wildbeheer Veluwe, wordt gesteld dat in afwijking van de Flora en Faunawet ontheffing zou zijn verleend tot bijvoeren op een groot aantal lokaties. Los van het feit dat deze ontheffingen niet via de gebruikelijke weg verstrekt kunnen zijn (Faunabescherming had er in dat geval van geweten via een afschrift) , laat de Flora- en Faunawet op geen enkele wijze ruimte voor dergelijke ontheffingen. Daarvan zou slechts sprake zijn bij "bijzondere weersomstandigheden" (extreme kou) of een "tijdelijk natuurlijk voedseltekort waarbij het welzijn van de dieren in het geding is". Van beide situaties is geen sprake.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De jagers en Staatsbosbeheer menen een escape van het bijvoerverbod te hebben gevonden in het feit dat "lokvoer"ten behoeve van het beheer wel zou zijn toegestaan uit oogpunt van "inventariseren, afschot en wildobservatie", maar inventarisatie en observatie worden niet genoemd in de Flora- en Faunawet en zijn dus door jagers en/of SBB zelf bedacht.

De claim dat de Provincie ontheffing zou hebben verleend voor wildobservatiepunten, zoals bij het "zwijnentheater" in Hoenderloo is hoe dan ook strijdig met de Flora- en faunawet. In de opsomming van Vereniging Wildbeheer Veluwe van plaatsen waarvoor ontheffing zou zijn verkregen (Speulder en Sprielderbos, Elspeterbosch, Haelberghei, Haelberg/Ossenstal, ASK Oldebroekse Heide en Ugchelen/Hoenderloo) ontbreekt overigens het leefgebied van Sneeuwvlokje , hetgeen doet vermoeden dat het bijvoerverbod op nog grotere schaal wordt overtreden dan toegegeven.

Krista van Velzen van de SP heeft kamervragen gesteld aan minister Veerman over zijn visie op het bijvoeren en de gevolgen ervan voor de omvang van de populatie waarvan jagers keer op keer verklaren dat die "op natuurlijke wijze" te groot zou zijn.

Volgens de draagkrachtmodellen van dr. G. Groot Bruinderink van Alterra is het uitgesloten dat de voortdurende overpopulatie veroorzaakt zou kunnen worden door het natuurlijk voedselaanbod.

Bron: Faunabescherming

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief