Wit wild zwijntje symbool voor miljoenen slacht­offers plezier­jacht: PvdD richt monument op voor Sneeuw­vlokje


1 juni 2005

Amsterdam, 2 juni 2005 – Sneeuwvlokje, het witte wilde zwijntje dat met de dood bedreigd wordt wanneer op 1 juli het jachtseizoen op de Veluwe wordt geopend, krijgt vandaag haar eigen standbeeld. Sneeuwvlokje is uitgegroeid tot het “gezicht†van de miljoenen slachtoffers die door de plezierjacht worden gemaakt en staat symbool voor het onrecht dat in het wild levende dieren wordt aangedaan. Partij voor de Dieren-voorzitter Marianne Thieme heeft het monument vandaag onthuld bij het wildscherm aan de Pasop weg te Vierhouten, waar het zwijntje dagelijks wordt bewonderd door vele belangstellenden.

De Partij voor de Dieren wil met het monument de aandacht vestigen op de misstanden op het gebied van wildbeheer in Nederland. Staatsbosbeheer is van mening dat een monument niet zou passen in de bossen van de Veluwe, maar vindt jachthutten in een natuurgebied kennelijk geen probleem. Door de commotie rondom Sneeuwvlokje is onlangs aan het licht gekomen dat Staatsbosbeheer en jachtcombinaties de Flora- en Faunawet op grote schaal overtreden. Zwijnen en herten worden structureel bijgevoerd, waardoor een “overpopulatie†ontstaat die met behulp van het jachtgeweer wordt teruggebracht. Volgens de draagkrachtmodellen van dr. G. Groot Bruinderink van Alterra is het uitgesloten dat de voortdurende overpopulatie veroorzaakt zou kunnen worden door het natuurlijk voedselaanbod.

Het bijvoeren gebeurt vooral op grote schaal door jagers waarbij populaties gefokt worden die hoe dan ook niet verklaarbaar zijn uit het natuurlijk voedselaanbod. Staatsbosbeheer treedt stelselmatig niet op tegen illegaal gebouwde jachthutten en illegaal bijvoeren. Het is ronduit laf om dieren eerst gewend te maken aan een bepaalde voerplaats om ze vervolgens vanuit een jachthut af te schieten. Diverse fotografen hebben ervaren hoe Sneeuwvlokje in draf het bos uit komt rennen zodra er met een bus mais gerammeld wordt.

Twee weken geleden is de Partij voor de Dieren een e-mail reddingsactie gestart om Sneeuwvlokje te beschermen, wat een massaal protest heeft doen losbarsten onder de Nederlandse bevolking. In een reactie op de grote publieke verontwaardiging over het lot dat Sneeuwvlokje en duizenden van haar soortgenoten dit seizoen zal treffen heeft Staatsbosbeheer er duidelijk blijk van gegeven de kant van de jagers te kiezen. In een verklaring over haar beleid op het gebied van “wildbeheer†hanteert de organisatie oneigenlijke argumenten als de vermeende overlast als gevolg van een grote zwijnenpopulatie. Bovendien schuift Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid voor de in haar gebied levende dieren af door te stellen dat zij het populatiebeheer heeft uitbesteed aan de jagers. De nu spelende overweging van ras- en kleurzuiverheid geven aan dat er geen sprake is van populatiebeheer maar van “postzegelen met dierenâ€. Niet ras-zuivere exemplaren worden zonder pardon afgeschoten.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat onder het mom van populatiebeheer jaarlijks duizenden zwijnen het slachtoffer worden van de plezierjacht. De partij roept het publiek op illegale jachthutten en voerplekken aan haar te melden evenals waarnemingen van Sneeuwvlokje zodat eventuele plannen tot afschot direct bekend worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief