Partij voor de Dieren tegen nieuwe steun­ronde aan Grie­kenland


21 juli 2011

De Partij voor de Dieren vindt de huidige economische crisis in Griekenland een ernstig probleem, maar vindt niet dat de Nederlandse regering in moet stemmen met een nieuwe steunronde aan Griekenland.

De Partij voor de Dieren vindt dat het nu aan de private sector (de Nederlandse en Europese banken) is om een bijdrage te leveren aan een nieuw steunpakket voor Griekenland. Wij vinden niet dat daar extra voordelen voor de bankensector tegenover hoeven te staan. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een verslechtering van de positie van de publieke sector.

Wij constateren daarnaast dat de Griekse staatsschuld zo hoog is dat volledige terugbetaling van alle leningen onrealistisch is en willen geen verdere steun aan Griekenland verlenen zonder dat er sprake is van sanering van de Griekse schulden. Ook wil de Partij voor de Dieren binnen Europa strengere sancties op het niet naleven van de begrotingsdiscipline en vindt dat er een bevriezing moet komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten.

Een toenemende dominantie vanuit Europa wat betreft de economie en de vorming van een politieke unie met centraal gezag is geen oplossing die wij steunen. De Griekse regering moet zich richten op structurele hervormingen om zo een crisis als deze in de toekomst beter te kunnen voorkomen. De bestrijding van deze financiƫle crisis moet in samenhang bezien worden met andere crises, zoals de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis, de energiecrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en dierziektencrises. Immers al deze crises worden veroorzaakt door het kortetermijndenken. Juist bij de bestrijding van crises mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar wordt ingezet op nieuwe, duurzame doelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief