Partij voor de Dieren roept regering op einde te maken aan lange dier­trans­porten


22 juli 2011

Marianne Thieme heeft samen met Tjeerd Van Dekken (PvdA) Kamervragen gesteld naar aanleiding van een nieuwe misstand bij de Nederlandse diertransporteur Keus & Mollink. Uit de nieuwe feiten blijkt dat de toestand van het dierentransport niet is veranderd, hoewel de staatssecretaris tijdens het spoeddebat dat hierover op 18 april jl. werd gevoerd uitsprak dat het beëindigen van de misstanden tijdens diertransporten hem ernst is.

Met deze Kamervragen roept de Partij voor de Dieren de regering daarom nogmaals op een einde te maken aan diertransporten van langer dan twee uur. De Partij voor de Dieren dringt er op aan om de handel in en transport van dieren onder toezicht te plaatsen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Ook maakt de partij zich hard tegen het verlenen van een vergunning aan transporteurs die dierenwelzijnsovertredingen begaan.

De misstanden bij de bewuste transporteur zijn niet nieuw. De aanhoudende misstanden tijdens de diertransporten van deze transporteur illustreren het falen van zelfregulering door de sector en tonen de noodzaak aan van overheidscontrole op diertransporten. In januari 2011 heeft de Tweede Kamer diverse moties aanvaard die gaan over toezicht en handhaving van de regels wat betreft diertransporten door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Eén van de aangenomen moties is afkomstig van de Partij voor de Dieren en verzoekt de regering de controle op veetransporten en slachthuizen niet meer aan de sector over te laten, maar geheel in overheidshanden te nemen. Deze motie is door de regering nog steeds niet uitgevoerd.

Kamervragen over aanhoudende meldingen van misstanden bij dierentransporten

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief