Partij voor de Dieren: strengere aanpak brood­fokkers nood­za­kelijk


14 februari 2014

Esther Ouwehand riep staatssecretaris Dijksma deze week naar de Tweede Kamer en drong bij haar aan op hardere maatregelen tegen broodfokkers. Tot nu toe blijkt het kabinetsbeleid tegen broodfok te weinig effectief. Nieuw onderzoek van Omroep Brabant wijst uit dat het in de provincie Brabant wemelt van ondervoede puppy’s die in hun eigen ontlasting in schuren gehouden worden. Ze worden vervolgens voor een paar honderd euro op advertentiesites als Marktplaats verkocht. Bovendien sjoemelen fokkers met hondenpaspoorten en inentingen. De staatssecretaris heeft aangegeven de resultaten van het kabinetsbeleid tegen broodfok pas over anderhalf jaar te evalueren. Ouwehand nam daarmee geen genoegen en kwam met voorstellen voor maatregelen die zo snel mogelijk een einde moeten maken aan de schrijnende misstanden.

Broodfokkers, mensen die honden fokken om er zoveel mogelijk geld mee te verdienen, lappen het respect voor dieren aan hun laars in hun blinde zucht zoveel mogelijk geld te verdienen aan puppies, met schrijnend dierenleed tot gevolg. Bij tientallen fokkers in Brabant leven de honden in hun eigen ontlasting en krijgen ze te weinig eten. Uitgemergelde moederhonden worden half dood gedumpt in het buitengebied. Ook wordt er flink gefraudeerd met hondenpaspoorten, identificatiechips en inentingen.

Al in 2008 stemde de Tweede Kamer vrijwel unaniem voor een motie van de Partij voor de Dieren die opriep tot een plan van aanpak tegen broodfokkers. Vervolgens kwam de regering met een plan dat de Kamer niet mocht inzien, volgens het kabinet wegens gevoelige informatie. Nu blijkt het plan niet effectief, aangezien de broodfokkers nog steeds vrij spel hebben.

Ouwehand riep de staatssecretaris gisteren op tot aanscherping van de regelgeving. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, mogen broodfokkers bij wie misstanden zijn aangetroffen nooit meer een dier bezitten. Ook wil Ouwehand dat de staatssecretaris een de verkoop van dieren via websites als Marktplaats aan banden legt.

Bovendien heeft Ouwehand gevraagd om meer controles zodat broodfokkers worden opgespoord en wil zij dat identificatie en registratie van de honden moet plaatsvinden in het bijzijn van het moederdier. Dat voorkomt dat jonge pups al voor hun registratie het land in zijn gesmokkeld, of zonder medeweten van de koper afkomstig zijn van een broodfokker in Nederland. Als de koper zo’n pup vervolgens bij de dierenarts laat chippen, blijft de illegale situatie waaruit het dier afkomstig is volledig buiten beeld.

De staatssecretaris heeft aan Ouwehand toegezegd over anderhalf jaar de balans op te maken om te kijken of de door dit kabinet getroffen maatregelen broodfok tegengaan. Esther Ouwehand heeft aanvullende vragen gesteld zodat de Kamer over anderhalf jaar daadwerkelijk kan beoordelen of door de aanpak van de staatssecretaris de broodfok en de malafide hondenhandel opgehouden is. Daarnaast vraagt zij naar de betrokkenheid van dierenartsen bij de malafide praktijken van broodfokkers en de stand van zaken omtrent de verplichte identificatie en registratie van honden.

Esther Ouwehand: “De broodfokpraktijken vragen al jaren om ingrijpen door de overheid. Tot nu toe bleef het bij stoere woorden. Nu blijkt weer dat weerloze honden het slachtoffer worden van puur op geld beluste broodfokkers. Dit moeten we niet langer aanzien; de malafide handel moet onmiddellijk aan banden worden gelegd."

Gerelateerd nieuws

Kabinetsvisie privacy na aandringen Partij voor de Dieren

Het kabinet komt met een visie op het verzamelen en bewaren van grote datasets, zogenaamde ‘Big data’, door bedrijven en inst...

Lees verder

Motie PvdD aangenomen: Kamer wil verbod op levend aanhangen van gevogelte aan slachtlijn

Op initiatief van de Partij voor de Dieren komt er een einde aan het levend ophangen van kippen en ander gevogelte aan de sla...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief