Partij voor de Dieren stelt kamer­vragen over MRSA besmetting onder varkens­houders


17 december 2006

Amsterdam, 17 december 2006 - De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over MRSA besmetting onder varkenshouders, zoals die blijkt uit de uitzending van Kassa van gisteren en de vandaag uit te zenden Zembla documentaire.
Het grootschalige gebruik van antibiotica in de varkenshouderij lijkt een gevaar voor de volksgezondheid te vormen. Maart 2006 kwam er een alarmerende brief van directeur Coutinho van het Centrum Infectieziektenbestrijding dat varkens en varkenshouders op grote schaal besmet zijn met de gevaarlijke multiresistente MRSA bacterie.
Hoewel de Voedsel en Waren autoriteit begin dit jaar ook al waarschuwde voor het toegenomen veterinaire gebruik van antibiotica in de veesector en het ontstaan van gevaarlijke zoönotische pathogenen, heeft de overheid nauwelijks gereageerd op de dreiging voor de Volksgezondheid. Uit een steekproef van Zembla bleek dat ook 2,5% van het onderzochte varkensvlees in de winkels besmet was met de MRSA bacterie.

Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 mrsa besmettingen in ons land. De mrsa bacterie blijkt voor te komen bij 39% van de slachtvarkens in Nederland, zo bleek eerder dit jaar uit een eerste verkenning van de voedsel- en warenautoriteit.
Uit een aanvullende steekproef onder varkenshouders bleek dat 23% van de onderzochte varkenshouders besmet was met het ‘varkenstype mrsa’. Vergelijkbaar onderzoek in Frankrijk kwam tot soortgelijke uitkomsten. Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM doet onderzoek naar de vraag of mensen de varkens-MRSA op andere mensen kunnen overbrengen. Uit voorzorg worden bij veel ziekenhuizen al speciale hygiënische maatregelen genomen bij ziekenhuisopname van patiënten die in contact staan met varkens.

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veesector is extreem hoog. Uitgegaan wordt van een jaarlijks verbruik in Nederland van 400.000 kilogram antibiotica. Een land als Denemarken gebruikt naar schatting vier keer minder. Eerdere maatregelen tot beperking werkten averechts en leidden slechts tot een toename van het verbruik. Een verbod op enkele soorten antiobiotica leidde slechts tot een toename van het algehele verbruik. Een verbod op preventief gebruik per 1 januari 2006 leidt nu tot een zeer snelle stijging van het veterinaire gebruik van antibiotica, zo meldde de VWA op 6 januari j.l. De VWA waarschuwt voor het ontstaan van multiresistente zoönosen, voor mensen gevaarlijke ziektes in (landbouw)dieren. Eerder bleek uit onderzoek van CIDC-Lelystad dat campylobacter in snel tempo resistent aan het worden is tegen het antibioticum campylobacter. Deense onderzoekers ontdekten salmonella bacteriën die al resistent waren tegen 11 soorten antibiotica.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt kamervragen over overtredingen regels dierproeven

Den Haag, 18 december 2006 - De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over overtredingen van de regels voor dierpro...

Lees verder

Eigenaar Marrumse paarden weigert medewerking

Amsterdam, 17 december 2006 - Direct nadat in november bleek hoe de ruim 150 paarden in de situatie terecht waren gekomen, wa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief